Thứ sáu, 17/06/2022 | 08:31

Nhà máy điện Cà Mau 1 chuẩn bị đại tu sau 100 nghìn giờ vận hành tương đương

Ngày 19/6 tới đây, Nhà máy điện (NMĐ) Cà Mau 1 sẽ chính thức dừng máy, bước vào giai đoạn đại tu tổng thể nhà máy tại 100 nghìn EOH (giờ vận hành tương đương) các tổ máy, hệ thống, thiết bị phụ trợ.

Nhà máy điện Cà Mau 1 chuẩn bị đại tu sau 100 nghìn giờ vận hành tương đương

Nhà máy điện Cà Mau 1 chuẩn bị đại tu sau 100 nghìn giờ vận hành tương đương

(PetroTimes) - Ngày 19/6 tới đây, Nhà máy điện (NMĐ) Cà Mau 1 sẽ chính thức dừng máy, bước vào giai đoạn đại tu tổng thể nhà máy tại 100 nghìn EOH (giờ vận hành tương đương) các tổ máy, hệ thống, thiết bị phụ trợ.

Để chuẩn bị cho việc thực hiện công tác bảo dưỡng, sửa chữa, đại tu NMĐ Cà Mau 1, Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau (PV Power Cà Mau) đã lên kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện công tác này, dự kiến thời gian đại tu NMĐ Cà Mau 1 sẽ bắt đầu từ 19/6 đến 3/9/2022. Các nhà thầu chính triển khai thực hiện công tác đại tu là Siemens và PV Power Services.

nhà máy điện cà mau 1&2 Nhà máy điện Cà Mau 1&2
Theo kế hoạch, Siemens sẽ thực hiện công tác bảo dưỡng, sửa chữa, đại tu đối với 2 tổ máy tuabin khí GT2, GT3; đại tu tổ máy tuabin hơi ST1, đại tu 3 máy phát điện của NMĐ Cà Mau 1. PV Power Services sẽ thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa, đại tu các hệ thống, thiết bị phụ trợ của nhà máy. Đồng thời, xử lý các bất thường hệ thống/thiết bị được phát hiện trong quá trình vận hành và một số công việc khác. Đây là kỳ bảo dưỡng, đại tu thường kỳ, quan trọng của các nhà máy điện nói chung và NMĐ Cà Mau 1 nói riêng sau 100 nghìn giờ vận hành tương đương để đảm bảo các hệ thống, thiết bị trong nhà máy vận hành an toàn, ổn định, đảm bảo chất lượng. Kỳ đại tu NMĐ Cà Mau 1 sẽ có sự tham gia của gần 1.000 nhân lực đến từ các đơn vị, nhà thầu trong và ngoài nước.Trong thời gian diễn ra đại tu, PV Power Cà Mau sẽ triển khai công tác kiểm soát dịch bệnh Covid-19 theo phương án kiểm soát phòng chống dịch bệnh của Công ty, kiểm tra tổng thể công tác đại tu, đảm bảo công tác an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ, sức khỏe, môi trường, các biện pháp an toàn đối với các nhà thầu tham gia bảo dưỡng cùng các công việc liên quan để kỳ đại tu NMĐ Cà Mau 1 diễn ra đúng tiến độ, đảm bảo an toàn, chất lượng đề ra. Bên cạnh đó, trong thời điểm NMĐ Cà Mau 1 đại tu, Phân xưởng Vận hành 2 của PV Power Cà Mau vẫn tiếp tục tập trung công tác vận hành an toàn, tin cậy NMĐ Cà Mau 2 và cung cấp nhân sự hỗ trợ đại tu theo yêu cầu.
;

Bài liên quan