PV Power thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường

PV Power thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường

PV Power tổ chức Hội nghị An toàn sức khỏe môi trường lần thứ VI

PV Power tổ chức Hội nghị An toàn sức khỏe môi trường lần thứ VI

AT-SK-MT (24.03.2015)
PV Power tổ chức hội thao ATVSLĐ-PCCN lần thứ VII , hưởng ứng tuần lễ Quốc gia ATVSLĐ – PCCN lần thứ 17 năm 2015

PV Power tổ chức hội thao ATVSLĐ-PCCN lần thứ VII , hưởng ứng tuần lễ Quốc gia ATVSLĐ – PCCN lần thứ 17 năm 2015

AT-SK-MT (23.03.2015)
Hội nghị thường niên ATSKMT của Tổng Công ty lần thứ V năm 2014

Hội nghị thường niên ATSKMT của Tổng Công ty lần thứ V năm 2014

AT-SK-MT (26.03.2014)
Hội thao ATVSLĐ - PCCN của Tổng công ty ĐLDK Việt Nam năm 2014 tại Hủa Na

Hội thao ATVSLĐ - PCCN của Tổng công ty ĐLDK Việt Nam năm 2014 tại Hủa Na

AT-SK-MT (26.03.2014)
PV Power tổ chức khóa luyện Vệ sinh lao động, sơ cấp cứu cho người lao động năm 2013.

PV Power tổ chức khóa luyện Vệ sinh lao động, sơ cấp cứu cho người lao động năm 2013.

AT-SK-MT (17.10.2013)
Hội nghị Tổng kết 5 năm hoạt động và ký kết Quy chế phối hợp Bảo vệ An ninh – An toàn nhà máy Điện Cà Mau thành công tốt đẹp

Hội nghị Tổng kết 5 năm hoạt động và ký kết Quy chế phối hợp Bảo vệ An ninh – An toàn nhà máy Điện Cà Mau thành công tốt đẹp

AT-SK-MT (03.07.2013)