Hội nghị An toàn Sức khỏe-Môi trường thường niên lần thứ IV

Hội nghị An toàn Sức khỏe-Môi trường thường niên lần thứ IV

AT-SK-MT (26.03.2013)
Hội thao An toàn vệ sinh lao động- Phòng chống cháy nổ lần thứ V năm 2013

Hội thao An toàn vệ sinh lao động- Phòng chống cháy nổ lần thứ V năm 2013

AT-SK-MT (23.03.2013)
Hội thao An toàn vệ sinh lao động-Phòng chống cháy nổ lần thứ I tại Ban CBSX ĐLDK Vũng Áng 1

Hội thao An toàn vệ sinh lao động-Phòng chống cháy nổ lần thứ I tại Ban CBSX ĐLDK Vũng Áng 1

AT-SK-MT (15.03.2013)
PV Power đạt giải Nhì tại Hội thi An toàn Vệ sinh viên giỏi năm 2011

PV Power đạt giải Nhì tại Hội thi An toàn Vệ sinh viên giỏi năm 2011

AT-SK-MT (01.03.2013)
Hoàn thành 2 Khóa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ

Hoàn thành 2 Khóa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ

AT-SK-MT (01.03.2013)
HỘI THAO AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG – PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ LẦN THỨ IV VÀ HỘI NGHỊ ATSKMT THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ III NĂM 2012

HỘI THAO AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG – PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ LẦN THỨ IV VÀ HỘI NGHỊ ATSKMT THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ III NĂM 2012

AT-SK-MT (27.03.2012)
Huấn luyện Vệ sinh lao động và Sơ cấp cứu cho CBCNV

Huấn luyện Vệ sinh lao động và Sơ cấp cứu cho CBCNV

AT-SK-MT (28.09.2011)