Thứ sáu, 01/03/2013 | 13:02

Hoàn thành 2 Khóa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ

Từ ngày 24-5 đến ngày 01-6-2012, tại Trung tâm Thông tin Khoa học Tuyên truyền Huấn luyện về Bảo hộ lao động thuộc Viện nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật Bảo hộ lao động, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) đã tổ chức 2 Khóa huấn luyện An toàn vệ

Hoàn thành 2 Khóa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ

Hoàn thành 2 Khóa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ

Từ ngày 24-5 đến ngày 01-6-2012, tại Trung tâm Thông tin Khoa học Tuyên truyền Huấn luyện về Bảo hộ lao động thuộc Viện nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật Bảo hộ lao động, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) đã tổ chức 2 Khóa huấn luyện An toàn vệ sinh lao động cho người sử dụng lao động và người lao động năm 2012.

Có 102 học viên tham gia 02 khóa huấn luyện, gồm các đồng chí làTrưởng/Phó ban chức năng, cán bộ chuyên viên các Ban/Văn phòng Tổng Công ty; Chủ tịch HĐQT, Thủ trưởng/Phó thủ trưởng, Chủ tịch công đoàn, Hội đồng bảo hộ lao động, Trưởng/Phó phòng và cán bộ đảm nhiệm công tác an toàn sức khỏe môi trường các đơn vị thành viên Tổng Công ty.

Các học viên tham dự Khóa huấn luyện ngày 24/5 đến 25/5/2012

Trong các khóa học, các học viên đã được các Giáo sư-Tiến sỹ thuộc Viện Nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật Bảo hộ lao động và Hội An toàn Vệ sinh lao động Việt Nam trình bày các bài giảng:

1. “Những vấn đề cơ bản, những quy định chủ yếu của Pháp luật và các văn bản mới ban hành về AT-VSLĐ. Thực trang và giải Hệ thống quản lý AT-VSLĐ.”

2. “Các tác hại nghề nghiệp phát sinh trong quá trình sản xuất có thể gây chấn thương, tai nạn lao động. Các biện pháp phòng ngừa. Công dụng, phương pháp lựa chọn và sử dụng các loại phương tiện bảo vệ cá nhân trong sản xuất”.

3. “Các tác hại nghề nghiệp phát sinh trong quá trình sản xuất gây nên bệnh nghề nghiệp. các biện pháp phòng ngừa bệnh nghề nghiệp và chăm sóc sức khỏe người lao động.

4. “Một số nội dung cơ bản về PCCC và biện pháp tổ chức để đảm bảo an toàn cháy nổ tại doanh nghiệp. Hướng dẫn sử dụng phương tiện PCCC cơ bản và thực hành chữa cháy ngoài hiện trường”.

Các học viên tham dự Khóa huấn luyện ngày 31/5 đến 1/6/2012

Qua đợt huấn luyện, nhận thức về công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường của người sử dụng lao động và người lao động đã được nâng cao. Đặc biệt đã nâng cao nhận thức, ý thức, kiến thức về công tác an toàn vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ cho người sử dụng lao động và người lao động Tổng Công ty với mục tiêu phát triển mạnh và bền vững.

;
Từ khóa: AT-SK-MT

Bài liên quan