SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Đảm bảo an ninh năng lượng, vì sự phát triển bền vững của quốc gia (07/10/2009)

Thực hiện chủ trương chiến lược phát triển đảm đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia của Việt nam là “Khai thác và sử dụng hợp lý, hiệu quả nguồn tài nguyên năng lượng trong nước; Cung cấp đầy đủ năng lượng với chất lượng ngày càng cao, giá cả hợp lý cho phát triển kinh tế-xã hội; Đảm bảo an ninh năng lượng; Đa dạng hoá phương thức đầu tư và kinh doanh trong lĩnh vực năng lượng, từng bước hình thành và phát triển thị trường năng lượng cạnh tranh; Đẩy mạnh phát triển nguồn năng lượng tái tạo để đáp ứng nhu cấu, nhất là vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; Phát triển nhanh, hiệu quả ngành năng lượng và bảo vệ môi trường”. Và trước thực trạng thiếu điện trên phạm vi cả nước do việc phát triển nguồn không theo kịp với tốc độ phát triển của phụ tải và những dự báo không mấy khả quan về khả năng đáp ứng điện trong những năm kế tiếp, PV Power đã triển khai lập các dự án đầu tư về nhiệt điện khí, nhiệt điện than, thủy điện, điện gió, năng lượng tái tạo PV Power đã xây dựng mục tiêu đến năm 2015 là cung cấp 17% sản lượng điện toàn quốc với tổng công suất đạt 10.580MW (chiếm 16% tổng công suất các nhà máy điện trên toàn quốc), đến năm 2025 là chiếm 25% thị trường điện năng. Thực hiện mục tiêu này, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) từ khi mới thành lập (tháng 5/2007) đã triển khai đầu tư xây dựng và bước đầu đưa các nhà máy điện vào vận hành, góp phần đảm bảo cung cấp điện năng và phần nào đáp ứng nhu cầu sử dụng tăng cao của phụ tải điện trong cả nước. Tính đến thời điểm hiện tại, PV Power đã đưa vào khai thác 3 nhà máy với tổng công suất 1.950MW, đạt 85% so với chiến lược 2007-2010 đã được PVN phê duyệt. Bên cạnh đó, PV Power tiếp tục tham gia đầu tư một số dự án điện bao gồm thuỷ điện, nhiệt điện khí, nhiệt điện than, phong điện,