SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

ĐẢNG BỘ PV POWER HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 8, KHU VỰC NHƠN TRẠCH (20/01/2019)

Sáng ngày 18/01/2019, Đảng ủy Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai các Nghị quyết Hội nghị trung ương 8, khóa XII của Đảng tại khu vực Nhơn Trạch.

Tiến sỹ - Giảng viên cao cấp Nguyễn Việt Hùng – Trưởng khoa Xây dựng Đảng, Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh truyền đạt các nội dung tại Hội nghị.

Hội nghị đã được Tiến sỹ - Giảng viên cao cấp Nguyễn Việt Hùng – Trưởng khoa Xây dựng Đảng, Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh trực tiếp báo cáo những nội dung: Quán triệt Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương và Quán triệt Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Hội nghị nhằm mục đích tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên PV Power nhận thức sâu sắc, nắm vững nội dung, những quan điểm cơ bản, những chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ để tạo sự thống nhất giữa ý chí và hành động, góp phần đưa Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, khóa XII đi vào cuộc sống./.