CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP (17/5/2007 - 17/5/2022)

ĐẢNG ỦY CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HỦA NA SƠ KẾT THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHÓA II, NHIỆM KỲ 2015 – 2020 (19/06/2018)

Thực hiện Kế hoạch số 100/KH-ĐU ngày 15/5/2018 về việc tổ chức sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam lần thứ II và cấp ủy cơ sở trực thuộc, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Kế hoạch số 45-KH/ĐU ngày 19/3/2018 về việc triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trịvề “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”năm 2018 của Đảng ủy Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam.

Ngày 19 tháng 6 năm 2018 tại Nghệ An, Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty khóa II, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Tham dự và chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết về phía Đảng ủy Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam có đồng chí Ngô Hồng Vân - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tổng Công ty, đồng chí Đinh Mạnh Dần -  Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Chánh văn phòng Đảng ủy Tổng Công ty. Hội nghị còn có sự có mặt của 46 đồng chí đảng viên đại diện cho tâm tư tình cảm, ý chí và nguyện vọng của 117 cán bộ, công nhân viên Công ty đã về dự hội nghị.

Hội nghị đã được nghe và thảo luận về Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na nhiệm kỳ 2015 - 2018; Báo cáo Kiểm điểm sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na và Báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Các đồng chí đại biểu đã tập trung trí tuệ, dân chủ thảo luận sôi nổi đóng góp nhiều ý kiến quan trọng, đánh giá làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế trong nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ II, cũng như phương hướng nhiệm vụ và giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội đã đề ra. Hội nghị nhất trí giao cho Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na khoá II, nhiệm kỳ 2015 - 2020 căn cứ tình hình thực tế, tiếp thu ý kiến phát biểu định hướng của lãnh đạo Đảng uỷ Tổng công ty, ý kiến phát biểu của các phòng ban, phân xưởng Công ty và kết luận của Hội nghị để cụ thể hoá xây dựng thành chương trình hành động, tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao.

Cũng tại Hội nghị Đảng Ủy Công ty đã tuyên dương 01 Chi bộ và 03 Đảng viên có thành tích trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Tuyên dương các tập thể và cá nhân có thành tích trong học tập Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị.