Hội CCB PV Power tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027

Hội CCB PV Power tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027

Đảng ủy PV Power tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt các kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII khu vực miền Trung, miền Nam

Đảng ủy PV Power tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt các kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII khu vực miền Trung, miền Nam

Thư chúc mừng ngày quốc tế phụ nữ 08/3/2022 của Lãnh đạo PV Power

Thư chúc mừng ngày quốc tế phụ nữ 08/3/2022 của Lãnh đạo PV Power

PV Power chung tay hướng về đồng bào miền Trung.

PV Power chung tay hướng về đồng bào miền Trung.

Đảng uỷ PV Power tổ chức thành công Hội nghị tập huấn công tác Đảng năm 2020 khu vực phía Nam

Đảng uỷ PV Power tổ chức thành công Hội nghị tập huấn công tác Đảng năm 2020 khu vực phía Nam

Thư chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Thư chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Đại hội Chi bộ PVPF: “Dân chủ, trí tuệ, kỷ cương, đoàn kết đổi mới”.

Đại hội Chi bộ PVPF: “Dân chủ, trí tuệ, kỷ cương, đoàn kết đổi mới”.