SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Đảng ủy PV Power tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của Tổng Công ty. (17/11/2021)

Ngày 18/11/2021, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power) đã tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của Tổng Công ty. Tham dự hội nghị có đồng chí Hồ Công Kỳ - Bí thư Đảng ủy PV Power, đồng chí Ngô Hồng Vân - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy PV Power, các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ Tổng công ty, các đồng chí Đảng ủy/Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Tổng công ty, trực tuyến đến các điểm cầu. [caption id="attachment_19152" align="aligncenter" width="1024"] Toàn cảnh Hội nghị[/caption] [caption id="attachment_19153" align="aligncenter" width="1024"] Trực tuyến tại các điểm cầu đơn vị[/caption] Hội nghị đã được lắng nghe những kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong năm 2021, thông qua: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Tổng công ty; Công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng và phát triển của đơn vị, doanh nghiệp; Vai trò của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội của Tổng công ty… Trong quá trình thực hiện Quy chế dân chủ, Đảng ủy, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty đã luôn quan tâm sâu sát, chủ động trong chỉ đạo điều hành, phát huy được tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên và người lao động trong toàn Tổng công ty. Qua đó đã góp phần quan trọng trong việc công khai, minh bạch công tác quản lý, điều hành công việc ở Tổng công ty và đơn vị, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc quyết định các vấn đề chiến lược quan trọng cũng như việc đề ra các chương trình, kế hoạch trong quản lý, điều hành các hoạt động của Tổng công ty và đơn vị; đồng thời cũng thể hiện rõ được sự lãnh đạo của tổ chức đảng trong cơ quan và sự tham gia giám sát của tổ chức công đoàn, của cán bộ cán bộ, công nhân viên và người lao động đối với các hoạt động của Tổng công ty theo đúng quy định. Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hồ Công Kỳ nhấn mạnh: Phải tiếp tục nâng cao nhận thức của mỗi người về thực hiện Quy chế dân chủ và xây dựng môi trường dân chủ tại PV Power và các đơn vị thành viên/trực thuộc, coi việc thực hiện Quy chế dân chủ là nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ SXKD của đơn vị cũng như Tổng công ty.