SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Đảng ủy PV Power tổ chức hội nghị học tập Chuyên đề năm 2017 về việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW (05/05/2017)


Tham dự Hội nghị có Phó Giáo sư – Tiến sĩ Phạm Ngọc Anh - Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các Lãnh tụ Đảng – Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Đồng chí Trần Quang Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Về phía Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam có đồng chí Hồ Công Kỳ - UV BCH Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty; Đồng chí Nguyễn Xuân Hòa - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty; Đồng chí Ngô Hồng Vân – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty; Cùng các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ, đại diện HĐTV, Ban Tổng Giám đốc, các đồng chí là cấp ủy viên và toàn thể đảng viên, quần chúng ưu tú thuộc các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đảng bộ Tổng Công ty; các đồng chí là Trưởng/Phó các đoàn thể chính trị - xã hội (Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh) Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Ngọc Anh truyền đạt các nội dung tại Hội nghị


Tại Hội nghị, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Ngọc Anh - Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các Lãnh tụ Đảng – Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã trực tiếp truyền đạt những nội dung Chuyên đề năm 2017 về việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa". Đồng thời nêu rõ những điểm mới, quan trọng, hết sức cần thiết của nội dung Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Một trong những phương châm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chỉ thị được Bộ Chính trị xác định là: “trên trước, dưới sau”; “trong trước, ngoài sau”; “học đi đôi với làm theo”, chú trọng việc làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể. Trong đó, phải đề cao trách nhiệm nêu gương tự giác học trước, làm theo trước để nêu gương của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt các cấp, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Hồ Công Kỳ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty đã yêu cầu: Trong học tập, sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề, toàn đảng bộ Tổng Công ty cần vận dụng chuyên đề năm 2017 gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình để tổ chức làm theo; lựa chọn một số vấn đề trọng tâm, nổi cộm, bức xúc, nhất là những khuyết điểm được chỉ ra trong kiểm điểm cuối năm để tập trung giải quyết có hiệu quả.

Đồng chí Hồ Công Kỳ phát biểu tại Hội nghị


Đồng chí nhấn mạnh "Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải hiểu và nắm rõ nội dung cơ bản Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, những vấn đề liên quan tới học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, qua đó xây dựng kế hoạch hành động phù hợp với nhiệm vụ được giao với tình thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm"
Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cũng cần nắm rõ nội dung về tư tưởng, phong cách, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xây dựng cho mình kế hoạch hành động, làm việc theo đúng hướng dẫn của Đảng ủy Tổng Công ty để Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam ngày càng lớn mạnh, đóng góp to lớn cho sự phát triển năng lượng của đất nước.

Đoàn đại biểu đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh


Trước đó, các đại biểu tham dự Hội nghị đã đặt vòng hoa và vào lăng Viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và xem phim tư liệu “Những giây phút cuối đời của bác”./.