SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược, cổ đông lớn và cổ phiếu quỹ (05/09/2022)

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power) công bố danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược, cổ đông lớn và cổ phiếu quỹ, kỳ chốt 31/8/2022.

Chi tiết tại file đính kèm: 20220905 – POW – Danh sach co dong nha nuoc Co dong lon Co phieu quy. Ban tom tat 

Trân trọng./.