SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Đào tạo nguồn nhân lực bổ sung cho PV Power Ha Tinh (22/08/2016)

Ngày 22/8/2016, Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh (PV Power Ha Tinh) phối hợp với Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPS) - Chi nhánh Hà Tĩnh tổ chức khai giảng lớp đào tạo nguồn nhân lực bổ sung (On Job Training (OJT)) cho đội ngũ kỹ sư tuyển mới từ NMNĐ Thái Bình.
          Tham dự buổi khai giảng có ông Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc PV Power Ha Tinh, ông Nguyễn Văn Tạo – Giám đốc PVPS Chi nhánh Hà Tĩnh, ông Nguyễn Phú Thạch – PGĐ PVPS Chi nhánh Hà Tĩnh, các đồng chí Trưởng, Phó phòng, phân xưởng của Công ty PV Power Ha Tinh, cán bộ phụ trách Tổng Công ty cùng 75 cán bộ kỹ sư tuyển mới NMNĐ T hái Bình 2.

 

Toàn cảnh lễ khai giảng

          Khóa đào tạo có thời lượng kéo dài 08 tháng từ ngày 22/8/2016 đến ngày 22/4/2017, được chia thành 02 nhóm :
           01 nhóm giao cho PV Power Ha Tinh tổ chức thực hiện công tác đào tạo cho các nhóm kỹ sư vận hành (42 học viên), bao gồm: Kỹ sư hóa (09 học viên), Kỹ sư vận hành cơ – nhiệt ( 14 học viên), Kỹ sư vận hành điện (04 học viên), Kỹ sư vận hành tự động hóa (14 học viên), Kỹ sư vận hành tự động hóa (15 học viên).
          01 nhóm còn lại giao cho PV Power Servises tổ chức thực hiện công tác đào tạo cho các nhóm kỹ sư bảo dưỡng sữa chữa (33 học viên), bao gồm: Kỹ sư sữa chữa bảo dưỡng cơ – nhiệt (12 học viên), Kỹ sư sữa chữa điện – tự động hóa (21 học viên).

 
Ông Nguyễn Thanh Tùng – Giám đốc PV Power Ha Tinh phát biểu tại lễ khai giảng

          Tại buổi khai giảng ông Nguyễn Thanh Tùng – Giám đốc PV Power Ha Tinh đã chỉ đạo và quán triệt các đơn vị tổ chức giảng dạy nghiêm túc, đúng nội dung và đúng mục đích để đạt được hiệu quả cao.

 
ông Nguyễn Văn Tạo – Giám đốc PVPS Chi nhánh Hà Tĩnh phát biểu tại buổi lễ./.