SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty làm việc tại Công ty ĐLDK Nhơn trạch 1, Công ty CP ĐLDK Nhơn Trạch 2 (30/05/2013)

Ngày 24 tháng 5 năm 2013, theo Kế hoạch số 23-Ctr/ĐU ngày 06/2/2013 của Ban thường vụ Đảng ủy Tổng công ty, Đoàn công tác của Đảng ủy và lãnh đạo TổngCông ty do đồng chí Đỗ Chí Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty làm trưởng đoàn đã tiến hành làm việc với Đảng ủy- Ban lãnh đạo Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch và Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2.


Đồng chí Đỗ Chí Thanh cùng các đồng chí Đảng Ủy, lãnh đạo Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2

 

Tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Chí Thanh đã biểu dương những kết quả đạt được trong thời gian vừa qua, Đảng ủy các đơn vị đã lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao, đảm bảo vận hành an toàn, hiệu quả nhà máy điện Nhơn Trạch 1,2.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới với Công ty CP ĐLDKNhơn Trạch 2, đ/c Đỗ Chí Thanh yêu cầu các ban chuyên môn TCT hướng dẫn đơn vị xây dựng quy trình, quy phạm sửa chữa vật tư thu hồi, hoàn thiện lại các hợp đồng thương mại;thực hiện thu hồi công nợ; thực hiện công tác ASXH theo phân công của TCT; tiếp tục thực hiện công tác tái cấu trúc; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ sau quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng cán bộ  kế cận theo hướng  bổ sung cán bộ lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo cácphòng, ban thuộc đơn vị, đảm bảo nguồn nhân lực cho việc tiếp nhận các dự ántrong tương lai của Tổng công ty.Đồng chí Đỗ Chí Thanh tại buổi làm việc Công ty ĐLDK Nhơn Trạch

 

Với Công ty ĐLDK Nhơn Trạch, đ/c Đỗ Chí Thanh lưu ý mộtsố nội dung sau:  Đảng ủy Công ty học tậpkinh nghiệm tổ chức sinh hoạt Chi bộ, tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 03 – CT/TW của Bộ Chính trị, chú trọng đào tạo bồi dưỡng cán bộ sau khi thực hiện công tác quy hoạch; Về nội dung công tác chuyên môn, đ/c Bí thư, Chủ tịch HĐTV TCT đã yêu cầu lãnh đạo Công ty tiếp tục thực hiện công tác tái cấu trúc; có đề xuất, kiến nghị tới TCT về vật tư tồn đọng; Quan tâm tới đời sống cán bộ công nhân viên người lao động, khảo sát tổng thể, đề xuất phương án sửa chữa nhà công vụ, điều chỉnh mức thu tiền nhà ở công vụ,…


Đoàn công tác thăm gia đình CBCNV tại nhà Công vụ Công ty CP ĐLDK Nhơn Trạch 2

Về đề xuất của Công ty ĐLDK Nhơn Trạch, đồng chí đềnghị  tiếp tục kiên trì đàm phán hợp đồngPPA, đề xuất khen thưởng cho Công ty ĐLDK Nhơn Trạch trong khắc phục sự cố mất điện toàn miền Nam ngày 22/5 vừa qua; TCT sẽ làm việc với tỉnh đề xuất xây dựng nhà trẻ cho con em cán bộ công nhân viên Công ty,…


 

Cùng ngày, đồng chí Đỗ Chí Thanh và các đồng chí trongđoàn công tác đã tới thăm nhà công vụ của Công ty ĐLDK Nhơn Trạch, Công ty CP ĐLDK Nhơn Trạch 2 và tặng quà cho một số gia đình cán bộ công nhân viên./.