SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Đồng chí Hồ Công Kỳ – Chủ tịch Hội đồng thành viên PV Power làm việc tại Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh (26/07/2016)

Ngày 25/7/2016, đồng chí Hồ Công Kỳ - Chủ tịch Hội đồng thành viên, trưởngđoàn công tác của PV Power đã làm việc tại Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh; đồng chí đã trực tiếp xuống hiện trường và gặp gỡ, làm việc với Nhà thầu Lilama, Toshiba, tư vấn giám sát  PT Sulzer và lãnh đạo PV Power Ha Tinh về tiến độ, chất lượng lắp đặt rotor Tổ máy số 1 Nhà máy điện Vũng Áng 1; Tại đây đồng chí đã yêu cầu PV Power Ha Tinh và các đơn vị liên quan tập trung mọi nguồn lực và phối hợp với nhau một cách tốt nhất để hoàn thành công tác lắp đặt rotor Tổ máy số 1 theo tiến độ đã đề ra, trong đó chất lượng phải được ưu tiên hàng đầu, tránh để xảy ra các sai sót do lỗi chủ quan.

Đồng chí cũng đã đi kiểm tra bãi thải xỉ của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1, tại đây đồng chí đã yêu cầu PV Power Ha Tinh thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy trình xử lý tro xỉ, xả thải, đảm bảo vệ sinh môi trường theo các quy định của Nhà nước.

Tại buổi làm việc với PV Power Ha Tinh, sau khi nghe lãnh đạo Công ty báo cáo, đề xuất các giải pháp để tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong SXKD của đơn vị, đồng chí Chủ tịch Hội đồng thành viên đã chỉ đạo PV Power Ha Tinh phối hợp với các Ban chức năng Tổng công ty khẩn trương triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đó là:

- Việc nghiệm thu rotor Tổ máy số 1 sau khi hoàn thành lắp đặt, chạy thử phải thực hiện đúng, đầy đủ quy trình, quy định trách nhiệm của các Bên và tuân thủ các quy định của Nhà nước;

- Bám sát các cấp thẩm quyền để đẩy nhanh việc phê duyệt, ký kết Hợp đồng PPA Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 nhằm huy động tối đa khả năng công suất của Nhà máy;

- Triển khai quyết liệt các giải pháp trong việc xử lý tro xỉ của Nhà máy trong thời gian tới;

- Rà soát, xem xét điều chỉnh, bổ sung các quy định về phân cấp mua sắm, quản lý vật tư cho PV Power Ha Tinh, trên cơ sở đảm bảo các mục tiêu: Việc cung cấp vật tư cho Nhà máy được kịp thời, Tổng công ty kiểm soát được việc mua sắm, đảm bảo hiệu quả, minh bạch, tránh việc tồn kho lớn, Nhà máy vận hành an toàn, ổn định;

- Tiếp tục xây dựng các quy trình, quy chế phục vụ công tác quản trị cũng như vận hành Nhà máy;

- Xem xét, giải quyết các chế độ, điều kiện làm việc cho CBCNV trong thời tiết khắc nghiệt tại Vũng Áng; Cải tạo khu nhà ăn cho CBCNV, xây dựng khu nhà để xe cho CBCNV…

Sau đây là một số hình ảnh làm việc của đồng chí Hồ Công Kỳ tại Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1:


Đ/c Hồ Công Kỳ giám sát và nghe báo cáo về công tác lắp đặt rotor Tố máy số 1 NMNĐ Vũng Áng 1.Các công nhân Lilama đưa thiết bị vào lắp đặt


Đ/c Hồ Công Kỳ làm việc với Nhà thầu Lilama, tư vấn giám sát PT Sulzer


Đ/c Hồ Công Kỳ kiểm tra tại bãi thải xỉ của NMNĐ Vũng Áng 1


Đ/c Hồ Công Kỳ làm việc với lãnh đạo PV Power Hà Tĩnh