SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Dự kiến năm 2018 hoàn thành di dân Dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận (09/06/2015)

Tổng số dân phải di chuyển là 1.288 hộ/4.911 nhân khẩu, trong đó, dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 là 477 hộ/2.084 nhân khẩu...
Tổng diện tích để xây dựng hai nhà máy điện hạt nhân tại Ninh Thuận là hơn 57 ha.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa phê duyệt dự án di dân, tái định cư của các dự án nhà máy điện hạt nhân tại Ninh Thuận.
Dự án nhằm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ di dân, tái định cư, tái định canh cho người dân khu vực bị ảnh hưởng dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận. Tạo điều kiện để người dân trong vùng dự án sớm ổn định chỗ ở và đời sống, trên cơ sở khai thác tiềm năng, lợi thế về tài nguyên, từng bước thay đổi cơ cấu kinh tế, phát triển sản xuất.
Bên cạnh đó, nâng cao thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần ngày càng tốt hơn nơi ở cũ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong vùng dự án nói riêng, tỉnh Ninh Thuận nói chung theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Theo đề án được duyệt, tổng số dân phải di chuyển là 1.288 hộ/4.911 nhân khẩu, trong đó, dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 là 477 hộ/2.084 nhân khẩu; dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 là 811 hộ/2.827 nhân khẩu.
Dự kiến tiến độ di chuyển dân hoàn thành trong năm 2018. Dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 bố trí một điểm tái định cư tại thôn Từ Thiện, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, với diện tích 43,67 ha.
Dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 bố trí 2 điểm tái định cư: Một điểm tại Khu Hòn Một, thôn Thái An, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận với diện tích 45 ha; và khu quy hoạch chỉnh trang khu dân cư hiện hữu tại thôn Thái An, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận, với diện tích 13,4 ha.
Tổng mức đầu tư dự án là 3.235,526 tỷ đồng, nguồn vốn do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cấp theo kế hoạch sử dụng sau khi thống nhất với UBND tỉnh Ninh Thuận.