SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Gần 7 triệu EUR mở rộng quy mô điện gió Việt Nam (16/06/2015)

Ngày 12/6, tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ ký thỏa thuận thực hiện dự án “Hỗ trợ mở rộng quy mô điện gió” giữa Tổng cục Năng lượng (Bộ Công Thương) và Tổ chức Hợp tác phát triển Đức (GIZ).

Lễ ký kết

Dự án thuộc Chương trình Hỗ trợ phát triển năng lượng tái tạo do Chính phủ Đức tài trợ, bao gồm 2 dự án (Dự án hỗ trợ mở rộng quy mô điện gió thông qua GIZ và Dự án Quy hoạch phát triển điện gió đã ký hiệp định năm 2014).

Dự án cũng là giai đoạn 2 tiếp theo của Dự án Hỗ trợ kỹ thuật Xây dựng khung chính sách phát triển điện gió do Đức tài trợ (2009 -2012).

Dự án “Hỗ trợ mở rộng quy mô điện gió” sử dụng nguồn tài trợ ODA không hoàn lại của Chính phủ Đức thông qua GIZ, với tổng số vốn 6.900.000 EUR. Dự kiến dự án bao gồm 4 cấu phần và kéo dài đến hết năm 2018.

Trước đó, tại Bộ Công Thương, đã diễn ra cuộc họp về chương trình hợp tác năng lượng giữa Việt Nam và Công hòa liên bang Đức.

Tại cuộc họp, Bộ Công Thương, Đại sứ quán Đức, GIZ và Ngân hàng Tái thiết Đức tại Việt Nam (KfW) đã thảo luận về các chương trình, dự án đầu tư hiện tại và tương lai trong lĩnh vực năng lượng; khả năng tham gia của Bộ Công Thương vào Hội nghị Năng lượng tái tạo Quốc tế Nam Phi (SAIREC) vào đầu tháng 10 năm 2015.

NangluongVietnam.vn