SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Giao ban sản xuất PV Power quý I năm 2017 (23/03/2017)


Hội nghị do đồng chí Phạm Xuân Trường – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty chủ trì với sự tham dự của đồng chí Vũ Quốc Hải – Kiểm soát viên chính - Tổng Công ty, đại diện lãnh đạo các Ban Kỹ thuật, An toàn Sức khỏe Môi trường, Tổng Công ty; lãnh đạo và cán bộ nhân viên các đơn vị PV Power Ca Mau, PV Power NT, PV Power NT2, PV Power Ha Tinh, PV Power DHC, PV Power HHC, PV Power BACKAN, PV Power Services.

Toàn cảnh Hội nghị

Trong quý I/2017, các Nhà máy điện của PV Power đã nỗ lực trong công tác sản xuất để đạt được sản lượng điện do Tập đoàn giao, đặc biệt sự hỗ trợ của các nhà máy điện khí, sản lượng điện toàn Tổng Công ty trong quý I tính đến ngày 15/3/2017 đạt 4,381 tỷ kWh (bằng 80% kế hoạch quý). Ước thực hiện đến hết tháng 3 năm 2017 sản lượng điện quý I toàn Tổng Công ty đạt khoảng 5,46 tỷ kWh (đạt 100% kế hoạch quý I). 

Về công tác sửa chữa bảo dưỡng đã hoàn thành công tác đại tu NMTĐ Hủa Na đạt tiến độ đề ra, đã triển khai công tác chuẩn bị cho sửa chữa định kỳ các NMĐ năm 2017. Công tác sửa chữa thường xuyên thực hiện tốt, bất thường giảm, đã chủ động xử lý các bất thường không cần dừng máy.
Về công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường trong quý I/2017, toàn Tổng Công ty đảm bảo an toàn tuyệt đối, không có tai nạn lao động, không có cháy nổ xảy ra, số giờ công lao động an toàn của Tổng Công ty đạt 27,785 triệu (lũy kế năm 2016) và gần 7 triệu (Quý I/2017). Đồng thời, đã hoàn thành việc kiểm tra, sát hạch và cấp thẻ an toàn theo quy định, hoàn thành việc kiện toàn Hội đồng ATVSLĐ phù hợp với tình hình thực tế của từng đơn vị.
chủ trì hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Trường Phó Tổng Giám đốc PV Power đánh giá cao kết quả sản xuất của toàn Tổng công ty trong quý I/2017 cũng như công tác đảm bảo an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ trong thời gian qua.

Đồng chí Phạm Xuân Trường – Phó Tổng Giám đốc phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Thay mặt lãnh đạo Tổng Công ty, đồng chí Phạm Xuân Trường chỉ đạo các đơn vị cần tiếp tục hoàn thành công tác chuẩn bị cho công tác bảo dưỡng định kỳ năm 2017 đảm bảo chất lượng và đạt tiến độ đề ra; Đối với các đơn vị quản lý vận hành cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thiết bị, kịp thời phát hiện các hư hỏng/bất thường để xử lý; phối hợp với đơn vị sửa chữa tăng cường công tác kiểm tra, thăm khám, ngăn ngừa các sự cố có thể xảy ra; Đối với các nhà máy thủy điện cần thực hiện nghiêm túc quy trình đánh giá an toàn hồ chứa, chủ động nghiên cứu tìm giải pháp để thực hiện theo các yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường…