SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu kinh doanh (10/10/2012)

Chủ trì buổi họp báo có đồng chí Phùng Đình Thực, Chủ tịch Hội đồng Thành viên PVN; đồng chí Lê Minh Hồng, Phó tổng giám đốc PVN; tham gia buổi họp báo có các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, Hội đồng Thành viên, Ban Tổng giám đốc, các ban chuyên môn của Tập đoàn, lãnh đạo các đơn vị thành viên và hơn 100 phóng viên ở 2 điểm cầu Hà Nội, TP Hồ Chí Minh.

Phó tổng giám đốc PVN Lê Minh Hồng đã đọc báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2012. Trong hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2012, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã gia tăng trữ lượng dầu khí đạt khoảng 35 triệu tấn quy dầu, bằng 100% kế hoạch năm.

Tổng sản lượng khai thác quy dầu đạt 19,33 triệu tấn, trong đó: khai thác dầu đạt 12,40 triệu tấn, bằng 107% kế hoạch 9 tháng và 78,4% kế hoạch năm, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm 2011; Khai thác khí đạt 6,93 tỉ m3, bằng 105,4% kế hoạch 9 tháng và 77% kế hoạch năm, tăng 6,0% so với cùng kỳ năm 2011.

Cung cấp khí khô cho các hộ tiêu thụ trong nước đạt 6,89 tỉ m3 khí khô. Sản xuất điện đạt 11 tỉ kWh, bằng 107% kế hoạch 9 tháng và 79,5% kế hoạch năm, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm 2011.


Chủ tịch HĐTV PVN Phùng Đình Thực trả lời báo chí.

Sản xuất đạm đạt trên 1 triệu tấn, trong đó: từ Nhà máy Đạm Phú Mỹ đạt 636,2 nghìn tấn; từ Nhà máy Đạm Cà Mau đạt 377,7 nghìn tấn. Sản phẩm sản xuất từ Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đạt 3,89 triệu tấn, bằng 65% kế hoạch năm.

Trong 9 tháng, các đơn vị trong Tập đoàn đạt doanh thu 563 nghìn tỉ đồng, bằng 119% kế hoạch 9 tháng và 85,3% kế hoạch năm, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2001. Nộp ngân sách Nhà nước đạt 120,1 nghìn tỉ đồng, bằng 119% kế hoạch 9 tháng và 89% kế hoạch năm, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm 2011.

Trong công tác đầu tư xây dựng, Tập đoàn đã thực hiện đạt trên 62 nghìn tỉ đồng, bằng 87% kế hoạch 9 tháng và 60% kế hoạch năm; giá trị giải ngân đạt 60 nghìn tỉ đồng, bằng 97% kế hoạch 9 tháng và bằng 64% kế hoạch năm 2012. Tập đoàn đã hoàn thành đầu tư và đưa vào khai thác 5 mỏ/công trình, hoàn thành đầu tư và tổ chức bàn giao để đưa vào vận hành giàn khoan 90m nước (ngày 30/3), hoàn thành lắp đặt giàn khai thác Hải Thạch (cuối tháng 6/2012), hạ thủy giàn khai thác Sư Tử Trắng (ngày 14/5), hạ thủy khối thượng tầng giàn H4 mỏ Tê Giác Trắng (ngày 16/5), khánh thành Nhà máy Thủy điện Nậm Cắt (ngày 10/5), đưa Nhà máy Đạm Cà Mau vào vận hành thương mại (từ ngày 24/4), khởi công chân đế Dự án Thăng Long - Đông Đô (ngày 22/6), hạ thủy chân đế Giàn công nghệ Trung tâm dự án Biển Đông 1 (ngày 27/6), hạ thủy thành công khối thượng tầng giàn xử lý trung tâm mỏ Hải Thạch (ngày 9/9)

Tập đoàn đã hoàn chỉnh đề án tái cấu trúc Tập đoàn giai đoạn 2012-2015 trình Bộ Công Thương thẩm định để báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đồng thời đang hướng dẫn các đơn vị thành viên hoàn chỉnh đề án tái cấu trúc giai đoạn 2012-2015 trình Tập đoàn xem xét phê duyệt.

Hoạt động khoa học công nghệ và đào tạo được triển khai tích cực, công tác an ninh, an toàn dầu khí, an toàn môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ trên các công trình dầu khí được giám sát chặt chẽ và thực hiện nghiêm túc. Công tác an sinh xã hội tiếp tục được tích cực triển khai thực hiện theo cam kết. Tổng số tiền thực hiện công tác an sinh xã hội 9 tháng đạt 426 tỉ đồng, so với kế hoạch cả năm (600 tỉ đồng).

Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được triển khai nghiêm túc trong toàn Tập đoàn; tất cả các đơn vị thành viên đã triển khai Chương trình hành động thực hiện tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, ước thực hiện 9 tháng toàn Tập đoàn đã tiết giảm khoảng 2.280 tỉ đồng so với cam kết cả năm là 3.715 tỉ đồng.

Từ kết quả hoạt động sản xuất và kinh doanh của 9 tháng, lãnh đạo Tập đoàn đã đề ra các giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2012 là: Tiếp tục tập trung chỉ đạo và thường xuyên kiểm tra thực hiện các giải pháp trong Chương trình hành động của Tập đoàn thực hiện Kết luận số 10 Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI và Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 3/1/2012 của Chính phủ về các giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2012.

Phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương, Văn phòng Chính phủ để trình Thủ tướng Chính phủ sớm phê duyệt đề án tái cấu trúc tổng thể Tập đoàn giai đoạn 2012-2015. Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thành viên hoàn chỉnh đề án tái cấu trúc giai đoạn 2012-2015 trình Tập đoàn xem xét phê duyệt.

Tập trung chỉ đạo các đơn vị chủ động thực hiện các giải pháp, khắc phục những khó khăn, đảm bảo hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2012; tổ chức phê duyệt/chấp thuận kế hoạch năm 2013. Đồng thời tổ chức rà soát tổng thể chiến lược, kế hoạch 5 năm 2011-2015 của các đơn vị để đánh giá thực trạng và có giải pháp thực hiện trong giai đoạn tiếp theo; thu xếp đủ vốn và thúc đẩy tiến độ các dự án trọng điểm, đưa mỏ Lan Đỏ, mỏ Nagumanov vào khai thác, đưa vào vận hành thương mại Dự án Xơ sợi Polyester Đình Vũ, Nhiên liệu sinh học Dung Quất


Dự án Junin 2 (Venezuela) đã khai thác dòng dầu đầu tiên.

Chủ tịch HĐTV PVN Phùng Đình Thực đã trả lời báo chí với các nhóm vấn đề sau: Tình hình tái cấu trúc ở Tập đoàn; tiêu thụ xăng E5, phân bón; thực hiện tiến độ một số dự án lớn

Theo lộ trình tái cấu trúc, PVN sẽ thoái vốn hoàn toàn tại OceanBank, thoái vốn có lộ trình tại Tổng công ty Tài chính CP Dầu khí (PVFC).

Chủ tịch HĐTV PVN Phùng Đình Thực cho biết, trong quá trình tái cấu trúc các đơn vị của Tập đoàn phải đảm bảo 4 nguyên tắc: Đúng luật; Căn cứ vào tình hình thực tế, Bảo toàn nguyên tắc vốn cao nhất cho Nhà nước; Mạnh dạn kiến nghị đề ra giải pháp

Hiện tại, PVN tham gia góp vốn xây dựng 3 nhà máy nhiên liệu sinh học là Phú Thọ, Dung Quất và Bình Phước. Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã cho ra sản phẩm và có những lô xuất khẩu sang Philippines. Nhà máy Nhiên liệu sinh học Bình Phước đang hoạt động ổn định, nhà máy ở Phú Thọ đang gấp rút xây dựng.

PVN cũng sẽ tận dụng hệ thống phân phối phân đạm Phú Mỹ để phân phối, tiêu thụ sản phẩm phân đạm của Nhà máy Đạm Cà Mau. “PVN cũng sẽ xã hội hóa công tác tiêu thụ sản phẩm đạm đi đôi với tận dụng tối đa cơ sở vật chất hệ thống phân phối đạm Phú Mỹ” – Chủ tịch HĐTV PVN Phùng Đình Thực nhấn mạnh.

Liên quan đến dự án Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn, lãnh đạo PVN cho biết, dự án sẽ khởi công vào quý IV/2012. Đây là dự án với số vốn đầu tư lớn nên các bên gồm PVN, đối tác đến từ Nhật Bản, Kuwait đang xem xét các khả năng để dự án đi đúng tiến độ.

Về thị trường phát điện cạnh tranh, PVN đã tham gia tích cực và đạt hiệu quả cao. Phó tổng giám đốc PVN Nguyễn Quốc Khánh cho biết: PVN thường xuyên báo cáo về Cục Điều tiết điện lực và Bộ Công Thương về tình hình phát điện cạnh tranh. Mọi khó khăn đều đã được Bộ Công Thương chỉ đạo kịp thời nên thị trường phát điện cạnh tranh đang hoạt động có hiệu quả.

(Theo Petrotimes)