SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng Bộ Tổng Công ty lần thứ 8, khóa II (Nhiệm kỳ 2015-2020) (03/01/2017)

Đến tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phạm Xuân Cảnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Về phía Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, chủ trì và điều hành hội nghị có các đồng chí Hồ Công Kỳ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty; đồng chí Nguyễn Xuân Hòa, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty; đồng chí Ngô Hồng Vân, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty và toàn thể các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

Thay mặt thường trực Đảng ủy, đồng chí Hồ Công Kỳ báo cáo kết quả công tác năm 2016, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2017 của Đảng bộ Tổng Công ty. Theo đó, trong năm 2016, Đảng ủy và Lãnh đạo Tổng Công ty đã tập trung, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Trong đó, hoạt động sản xuất kinh doanh Tổng Công ty đã phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu sản lượng điện và lợi nhuận vượt mức kế hoạch đề ra, đặc biệt các nhà máy điện được vận hành ổn định, an toàn, đảm bảo môi trường, an toàn phòng chống cháy nổ. Công tác xây dựng Đảng được thực hiện bài bản, nền nếp, các nội dung, chuyên đề họp bàn gắn với yêu cầu thực tiễn và đảm bảo đúng quy định hiện hành. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, kiểm tra, giám sát và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể xã hội được duy trì thực hiện tốt; Việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương và phong cách đạo đức Hồ Chí Minh được thực hiện thường xuyên, đi vào thực chất hoạt động của Tổng Công ty.

 

Đồng chí Hồ Công Kỳ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty báo cáo tại Hội nghị.

 

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2017, Đảng ủy Tổng Công ty xác định tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh được Tập đoàn giao, tập trung thực hiện hoàn thành công tác cổ phần hóa Tổng Công ty, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng và phong cách đạo đức Hồ Chí Minh theo chỉ thị 05-CT/TW, gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII của Ban Chấp hành TW. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện rà soát công tác tổ chức cán bộ và xây dựng tổ chức Đảng các cấp, nâng cao chất lượng Đảng viên và lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội thực hiện tốt các nhiệm vụ. Đồng thời quan tâm chỉ đạo thực hiện tổ chức tốt việc phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập Tổng Công ty (17/5/2007 – 17/5/2017).

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Ngô Hồng Vân, phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty đã thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy trình bày báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2016 của tập thể Ban thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty. Đồng chí Nguyễn Duy Giang, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty trình bày kết quả 1 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/ĐU ngày 28/10/2015 của BCH Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam về tăng cường tiết kiệm, sử dụng hiệu quả các nguồn lực của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tại Tổng Công ty và kết quả thực hiện công tác tái cơ cấu năm 2016, nhiệm vụ công tác năm 2017.

 

Đồng chí Phạm Xuân Cảnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tập đoàn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

 

Tham dự hội nghị, thay mặt Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, đồng chí Phạm Xuân Cảnh đã ghi nhận những đóng góp hết sức có ý nghĩa của PV Power trong sự ổn định và phát triển chung của Tập đoàn trong những năm qua. Đặc biệt trong năm 2016, PV Power đã góp phần cho Tập đoàn hoàn thành tốt các chỉ tiêu được Chính phủ giao. Đồng chí lưu ý trong thời gian tới, PV Power cần quan tâm, xây dựng và tiếp tục triển khai các nhiệm vụ chính trị, tăng cường công tác đào tạo lực lượng cán bộ, đặc biệt là cán bộ quản lý để sẵn sàng và chủ động trong việc thực hiện tiếp nhận các nhà máy điện, dự án mới khi Tập đoàn giao. Đồng chí cũng yêu cầu Đảng bộ PV Power phải thường xuyên cập nhật các quy định mới của Đảng cấp trên về công tác quản lý đối với cán bộ Đảng viên trong tình hình mới.

Nhân dịp này, Đảng bộ Tổng Công ty cũng đã thông báo quyết định công nhận kết quả đánh giá chất lượng tổ chức Đảng năm 2016 đối với các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở và trực thuộc Đảng bộ Tổng Công ty.