SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Hội nghị Giao ban sản xuất PV Power Quý III năm 2016 (19/11/2016)

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Hòa – Tổng Giám đốc Tổng Công ty cùng các đồng chí Lãnh đạo đại diện HĐTV, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Ban chức năng liên quan và các đơn vị trực thuộc/thành viên của Tổng Công ty.

Báo cáo trình bày tại Hội nghị, tình hình sản xuất của các Nhà máy điện trong toàn Tổng Công ty trong Quý III năm 2016 đảm bảo an toàn, ổn định, các chỉ tiêu SXKD cơ bản đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra, đảm bảo đủ việc làm và thu nhập cho người lao động. Cụ thể: Sản lượng điện sản xuất toàn Tổng Công ty trong quý III năm 2016 đạt 5,06 tỷ KWh (bằng 120% kế hoạch đề ra). Lũy kế đến ngày 31/10/2016 đạt 17,66 tỷ KWh (đạt 84,1% kế hoạch năm).

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Nhiệm vụ đặt ra cho quý IV/2016 là khá nặng nề, Phó Tổng Giám đốc Phạm Xuân Trường chỉ đạo, các đơn vị phối hợp chặt chẽ với Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí rà soát lại toàn bộ các thiết bị có nguy cơ hoặc đã từng xảy ra sự cố ảnh hưởng đến vận hành an toàn của các nhà máy điện, thực hiện sửa chữa bảo dưỡng, sản xuất thường xuyên đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc đề ra. Tính toán để có dự phòng nhiên liệu dầu DO sẵn sàng vận hành khi có nhu cầu huy động của EVN/A0 trong trường hợp sự cố khí; Trang bị đầy đủ vật tư để xử lý các bất thường tồn tại và đặc biệt lưu ý tối ưu kết hợp thời gian dừng máy (khi không có nhu cầu huy động của A0/khí cấp không đủ...) để xử lý các bất thường theo yêu cầu kỹ thuật cần phải dừng máy để thực hiện xử lý…

 

Ông Nguyễn Xuân Hòa – Tổng Giám đốc Tổng Công ty phát biểu tại Hội nghị

 Phát biểu tại Hội nghị, Ông Nguyễn Xuân Hòa – Tổng Giám đốc Tổng Công ty đánh giá cao những nỗ lực của cán bộ, công nhân viên của các đơn vị sản xuất điện. Theo đó, trong quý III/2016, các đơn vị đã hoàn thành kế hoạch đề ra, đảm bảo việc cung ứng điện phục vụ các góp phần đảm bảo đủ điện cho phát triển kinh tế  - Xã hội, cùng các cấp chính quyền thực hiện tốt nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự tại các địa phương hoạt động. Tổng Giám đốc yêu cầu các đơn vị cần tập trung thực hiện nhiệm vụ Sản xuất kinh doanh trong Quý IV/2016, đảm bảo phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản lượng và các chỉ tiêu tài chính đã được Tổng Công ty giao./.