SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Hội nghị người lao động năm 2011 Cơ quan Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (23/12/2011)

Sáng 23/12/2011, tại Hà Nội, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam tổ chức Hội nghị người lao động năm 2011 Cơ quan Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam. Hội nghì nhằm phát huy quyền dân chủ trực tiếp của người lao động, tạo điều kiện để người lao động được biết, được tham gia ý kiến, quyết định và giám sát những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động.

Thay mặt Ban Lãnh đạo Tổng Công ty, đồng chí Phan Thị Thúy Lan, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty báo cáo trước Hội nghị kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 của Tổng Công ty và phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012. Đồng chí Doãn Công Thuyên, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Tổng Công ty báo cáo tổng kết công tác công đoàn Cơ quan Tổng Công ty năm 2011. Trong Hội nghị, đại diện người sử dụng lao động Tổng Công ty đã giải đáp các vướng mắc và kiến nghị của người lao động, đồng thời, cam kết tạo những điều kiện làm việc tốt nhất có thể cho người lao động trong quá trình làm việc, thực hiện dân chủ trong khuôn khổ pháp luật, xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững.