SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Hội nghị Tài chính Kế toán và Kiểm soát năm 2012 của PV Power (16/01/2013)

Ngày 23/11/2012, tại Hà Nội, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam ( PV Power) tổ chức Hội nghị Tài chính kế toán và kiểm soát năm 2012 lần thứ I. Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Đỗ Chí Thanh, Chủ tịch HĐTV PV Power; Vũ Huy Quang, Tổng Giám đốc PV Power và các đồng chí HĐTV, Ban Tổng Giám đốc, Kiểm soát viên PV Power; Giám đốc, Kế toán trưởng, Kiểm soát viên các đơn vị thành viên/ trực thuộc PV Power.

Hội nghị đã nghe các báo cáo và tập trung thảo luận các nội dung: Công tác Tài chính kế toán và kiểm toán năm 2011 và 10 tháng đầu năm 2012, tổng hợp công tác kiểm kê; Công tác kiểm soát nội bộ Tổng Công ty; Công tác tài chính kế toán đối với các Chi nhánh, Công ty đã vận hành; Công tác tài chính kế toán đối với các đơn vị cung cấp dịch vụ; Công tác tài chính kế toán đối với các đơn vị mới hoàn thành dự án, bắt đầu vận hành thương mại; Công tác tài chính kế toán đối với các đơn vị đang triển khai dự án.

Tổng Giám đốc PV Power Vũ Huy Quang phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị

Đồng thời, Hội nghị cũng nghe tham luận của một số đơn vị thành viên/trực thuộc để làm rõ thêm các kết quả nổi bật và phân tích cụ thể các hạn chế, tồn tại, khó khăn vướng mắc và nguyên nhân hạn chế trong công tác chuyên môn để tháo gỡ, vượt qua khó khăn và từ đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, nhằm thực hiện tốt nhất chức năng tham mưu cho Ban Lãnh đạo trong giai đoạn tới, góp phần vào sự phát triển chung của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam nói riêng và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Các đại biểu nghe tham luận và thảo luận tại Hội nghị