SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Ký kết hợp đồng bảo trì dài hạn Nhà máy điện Nhơn Trạch 1 trong 108.000 EOH (23/08/2010)

Ngày 04/08/2010, tại Hà Nội, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) và Công ty Cổ phần Dịch vụ Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPS) ký kết hợp đồng bảo trì dài hạn cho Nhà máy điện Nhơn Trạch 1. Phạm vi hơÌ£p đôÌ€ng bảo triÌ€ là toàn bộ khối thiết bị trong Nhà máy với thời gian thực hiện hợp đồng là 108.000 giờ vận hành tương đương (dự kiến trong khoảng 12 năm).

Nhà máy điện Nhơn Trạch 1 đã hoàn thành công tác chạy thử nghiệm thu chu trình hỗn hợp và đi vào vận hành thương mại từ ngày 22/08/2009 với công suất tin cậy là 457,129 MW.

Với mục tiêu đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, ngành Dầu khí Việt Nam đang tập trung vào việc đẩy mạnh phát triển các dự án điện. Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 1 là một trong những dự án khí điện lớn ở Việt Nam có tổng giá trị trên 300 triệu USD. Ngày 22/08/2009, Nhà máy điện Nhơn Trạch 1 đi vào vận hành phần nào đáp ứng được nhu cầu cấp bách về năng lượng điện của đất nước cung cấp tổng sản lượng điện 1 năm khoảng 2,5 tỉ kWh.

Để đảm bảo công tác vận hành, an toàn, ổn định, tin cậy đạt hiệu quả kinh tế cao, PV Power đã chính thức giao cho Công ty PVPS đảm nhận vai trò là Tổng thầu tổ chức thực hiện công tác bảo trì bảo dưỡng dài hạn Nhà máy điện Nhơn Trạch 1. Thông qua hợp đồng, ngoài mục tiêu cung cấp dịch vụ bảo trì sửa chữa từ nhà chế tạo gốc (OEM), Công ty PVPS kỳ vọng sẽ tạo môi trường đào tạo chuyên nghiệp nâng cao năng lực, kinh nghiệm sửa chữa, bảo dưỡng nhà máy điện cho đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên sửa chữa của Công ty để đảm nhận công tác bảo trì, sửa chữa các nhà máy điện thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam trong tương lai.