SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Nhơn Trạch 2: Ấn tượng năm đầu vận hành (14/05/2013)

Năm 2012, Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 đã hoàn thành vượt kế hoạch, về đích trước 23 ngày đảm bảo an toàn tuyệt đối, đạt sản lượng điện thương phẩm gần 4,65 tỷ KWh, bằng 109,4% kế hoạch năm, doanh thu hơn 5.500 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước hơn 200 tỷ đồng.
 
 
 


Kỹ sư vận hành tại phòng điều khiển trung tâm Nhà máy điện Nhơn Trạch 2.

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (PV Power Nhơn Trạch 2), các cổ đông đánh giá cao những những thành tích ấn tượng mà tập thể lãnh đạo và CBCNV công ty đã nỗ lực đạt được trong năm 2012 - năm đầu chính thức vận hành khai thác thương mại Nhà máy điện tuabin khí chu trình hỗn hợp Nhơn Trạch 2 (Nhà máy điện Nhơn Trạch 2).

Mới đi vào vận hành thương mại, lại phải sớm tham gia vào thị trường phát điện cạnh tranh từ đầu tháng 7/2012, nhưng công ty đã đạt được thành tích đáng ghi nhận nhờ chiến lược chào giá rõ ràng, nhất quán, ưu tiên duy trì vận hành ổn định các tổ máy và tối ưu hóa bảo chào.

Năm 2012, Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 đã hoàn thành vượt kế hoạch, về đích trước 23 ngày đảm bảo an toàn tuyệt đối, đạt sản lượng điện thương phẩm gần 4,65 tỷ KWh, bằng 109,4% kế hoạch năm, doanh thu hơn 5.500 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước hơn 200 tỷ đồng.

Đây là kết quả ấn tượng ngay trong năm đầu tiên chính thức vận hành thương mại đối với một nhà máy nhiệt điện non trẻ mới đi vào hoạt động. Đặc biệt, trong năm 2012, Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 được trao giải thưởng vàng châu Á tại Bangkok, Thái Lan cho dự án nhà máy điện được xây dựng nhanh nhất; đồng thời Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 là một trong mười công trình của cả nước được gắn biển công trình thanh niên tiêu biểu toàn quốc nhiệm kỳ 2007- 2012.

Mục tiêu kế hoạch của PV Power Nhơn Trạch 2 trong năm 2013 là vận hành Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 hiệu quả và an toàn, với sản lượng kế hoạch là 4,156 tỷ KWh, doanh thu đạt 5.223 tỷ đồng. Công ty sẽ tiếp tục đàm phán, tháo gỡ các vướng mắc để thống nhất ký kết hợp đồng mua bán điện với giá chính thức cho nhà máy. Phía trước còn nhiều thách thức nhưng công ty sẽ nỗ lực và phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan để hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2013, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng cho đất nước.