SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Nhu cầu mua sắm trang phục tự vệ 2016 (10/07/2016)

Trong tháng 7, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam có một số nhu cầu mua sắm trang phục tự vệ, cụ thể như sau:

- Cung cấp quần áo giã ngoại cán bộ/chiến sĩ.

- Cung cấp giầy da cán bộ/chiến sĩ.

- Cung cấp mũ mềm đồng bộ.

Để biết chi tiết nhu cầu, xin liên hệ đầu mối:

Chị Nguyễn Thị Hường - Chuyên viên Văn phòng

Mobile: 0975888659 - Email: nguyenthihuong@pvpower.vn