SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

NT2 chia cổ tức 36% cho năm 2016 (28/04/2017)

Tham dự đại hội có ông Hồ Công Kỳ - Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power); ông Uông Ngọc Hải - Chủ tịch HĐQT NT2; ông Hoàng Xuân Quốc - Giám đốc NT2.

nt2 chia co tuc 36 cho nam 2016
Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội

Năm 2016, NT2 đã xuất sắc hoàn thành thắng lợi những nhiệm vụ đề ra: Đạt sản lượng điện cả năm 5,22 tỷ kWh, bằng 117% kế hoạch; tổng doanh thu 8.087 tỷ đồng, vượt kế hoạch 32%; lợi nhuận sau thuế 1.086 tỷ đồng, vượt kế hoạch 49%; nộp ngân sách nhà nước 369 tỷ đồng; tỷ lệ chia cổ tức là 36%, trong đó 20% đã chi trả trong năm 2016, 16% còn lại sẽ được trả trong quý II - III/2017.

Trên cơ sở nhận định tình hình năm 2017 và việc Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 sẽ phải dừng khoảng 40 ngày để đại tu từ tháng 9/2017, NT2 đặt ra các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh như sau: Sản lượng điện 4,45 tỷ kWh; tổng doanh thu 6.486 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 687 tỷ đồng; cổ tức dự kiến là 25%, cao hơn kế hoạch cổ tức năm 2016 (20%).

nt2 chia co tuc 36 cho nam 2016
Ông Hồ Công Kỳ, Chủ tịch HĐTV PV Power phát biểu tại đại hội

Tại đại hội, các cổ đông đã thông qua tất cả các nội dung, tờ trình với tỷ lệ thống nhất cao và đã bầu 5 thành viên HĐQT và 3 thành viên Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ 2017-2022. Trong đó, ông Uông Ngọc Hải tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch HĐQT NT2; ông Nguyễn Hữu Minh được bầu làm Trưởng ban Kiểm soát công ty.

nt2 chia co tuc 36 cho nam 2016
Thành viên HĐQT NT2 nhiệm kỳ 2017-2022 ra mắt đại hội

Đại diện cho PV Power - cổ đông nắm cổ phần chi phối tại NT2 (tỷ lệ cổ phần chiếm 59,27%), ông Hồ Công Kỳ, Chủ tịch HĐTV PV Power nhấn mạnh, hiệu quả hoạt động của NT2 và lợi ích mang lại cho các cổ đông thời gian qua đã khẳng định quyết định đầu tư của các cổ đông vào NT2 là hoàn toàn đúng đắn.

Ông Hồ Công Kỳ đề nghị, HĐQT và Ban Điều hành NT2 tiếp tục đoàn kết thống nhất để làm tốt công tác quản lý, quản trị doanh nghiệp, vận hành nhà máy an toàn, hiệu quả, đặc biệt là làm tốt công tác đại tu nhà máy trong năm 2017 để tiếp tục đạt hiệu quả cao trong hoạt động, đáp ứng sự tin tưởng và kỳ vọng của các cổ đông và nhà đầu tư.