SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Phát động thi đua thực hiện công tác đại tu nhà máy điện Cà Mau (06/10/2010)

Trong không khí náo nức thi đua lập thành tích chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội; Chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ I và hướng tới Đại hội Đại biểu lần thứ XI của Đảng; Lập thành tích kỷ niệm 19 năm ngày thành lập Công đoàn Dầu khí Việt Nam và kỷ niệm 49 năm ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam (27/11/1961-27/11/2010).
Nhằm tạo khí thế sôi nổi, ra sức phấn đấu, cùng nhau thi đua để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2010, Ban thường vụ Công đoàn Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đã tổ chức lễ phát động thi đua hoàn thành công trình Đại tu Nhà máy Điện Cà Mau 1 với chủ đề “An toàn-chất lượng-đúng tiến độ”. Lễ phát động được diễn ra từ ngày 26/9- 16/11/2010.
Đây cũng là lần đầu tiên diễn ra sự kiện đại tu một Nhà máy điện thuộc Tổng Công ty, ý thức được điều đó, Ban lãnh đạo và Công đoàn của Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau đã phổ biến, tuyên truyền, quán triệt tới toàn thể CBCNV trong Công ty các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, tạo sự đoàn kết nhất trí, tuyệt đối tin tưởng và chấp hành tốt nội quy, quy chế của Công ty trong công tác sửa chữa, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ra sức thi đua quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Nâng cao nhận thức, đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Tổng Công ty, Công ty ĐLDK Cà Mau thực hiện mạnh mẽ chương trình “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”. Tổng Giám đốc, Quản đốc phân xưởng, các Trưởng phòng đã căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và kế hoạch thực hiện chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của từng bộ phận để xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức trong đợt Đại tu này.
Bên cạnh đó, các phòng chức năng, Lãnh đạo, BCH Công đoàn Công ty cũng đã căn cứ vào nhiệm vụ kế hoạch được giao, tổ chức phát động thi đua hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu đề ra nhằm đưa phong trào thi đua phát triển bền vững, thu hút, tập hợp được đông đảo CBCNV trong toàn Công ty hăng say lao động, làm việc hiệu quả, tích cực phát huy sáng kiến cải tiến hợp lý hóa sản xuất kinh doanh, xây dựng cơ cấu tổ chức hợp lý nhằm tạo hệ thống quản lý, điều hành linh hoạt, đồng bộ.

Để thúc đẩy tinh thần của CBCNV trong đợt phát động, Công ty đã đề ra các mức thưởng căn cứ vào việc hoàn thành các nội dung đề ra dưới các hình thức như: khen thưởng đối với các Tập thể, tổ ca vận hành và cá nhân.
Ngay sau buổi lễ, toàn thể CBCNV Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau đã phát huy khả năng sáng tạo, hăng hái thực hiện lời kêu gọi thi đua, sống và làm việc theo gương Chủ Tịch Hồ Chí Minh “Bổn phận của mỗi người dân Việt Nam, bất kỳ sĩ, nông, công, thương, binh; bất kỳ làm việc gì, đều cần phải thi đua làm cho mau, làm cho tốt, làm cho nhiều” , ngày càng đóng góp vào mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Thiết thực góp phần vào thắng lợi các mục tiêu- nhiệm vụ của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam năm 2010 và những năm tiếp theo.