SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

PV MACHINO tổ chức thành công “Hội nghị tổng kết công tác Đảng, hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017 Và Hội nghị Người Lao động năm 2017” (05/01/2017)

 

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hồ Công Kỳ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power); Đồng chí Nguyễn Duy Hinh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty; Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí và các đơn vị trực thuộc, đơn vị thành viên; người đại diện phần vốn của PV MACHINO cùng toàn thể cho người lao động.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Trung - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty thay mặt Ban chấp hành Đảng ủy, Ban điều hành Công ty báo cáo tổng kết công tác Đảng, hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017. Năm 2016 được xem là năm có nhiều khó khăn, nhưng PV MACHINO đã quyết liệt triển khai, huy động mọi nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ và đã đạt được các kết quả tích cực như: hoàn thành các chỉ tiêu SXKD, hoàn thành cơ bản công tác tái cấu trúc, đạt mục tiêu thu hồi công nợ …,  từng bước khẳng định được vị thế cạnh tranh trong và ngoài ngành, đảm bảo việc làm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho CBCNV, tạo sự phấn khởi, yên tâm công tác, gắn bó lâu dài, là tiền đề cho sự phát triển của đơn vị. Trước những khó khăn, thách thức trong thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục tái cơ cấu hoạt động kinh doanh, tập trung vào những ngành nghề cốt lõi, chuyển dịch cơ cấu doanh thu từ thương mại thuần túy sang lĩnh vực cung cấp vật tư thiết bị cho dự án trong và ngoài ngành; thực hiện tốt đề án tái cấu trúc được phê duyệt, có các giải pháp mạnh mẽ để thu hồi công nợ tăng cường nguồn vốn bổ sung cho hoạt động kinh doanh…

 

Đồng chí Nguyễn Đình Trung - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty báo cáo tổng kết Đảng và hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016

 

Tiếp đó, đồng chí Chu Thị Thanh Chung - Chủ tịch công đoàn Công ty báo cáo tình hình hoạt động Công đoàn và kết quả giám sát tình hình thực hiện hợp đồng lao động, Thỏa ước lao động tập thể, Nội quy, Quy chế của doanh nghiệp liên quan đến người lao động. Năm 2016 người sử dụng lao động đã quan tâm thực hiện đầy đủ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động và người lao động trong Công ty cũng thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của mình. Người lao động được đảm bảo việc làm, được học tập, nghỉ ngơi, được quan tâm đến các chế độ phúc lợi, được trả lương đầy đủ, đúng thời gian… Công đoàn và chính quyền phối hợp thực hiện tốt Quy chế dân chủ, đối thoại trực tiếp, không xảy ra xung đột, khiếu nại.

 

 

Bà Chu Thị Thanh Chung - Chủ tịch Công đoàn Công ty báo cáo tại hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Hồ Công Kỳ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty đã biểu dương, khen ngợi những nỗ lực của tập thể người lao động Công ty trong năm 2016. Đồng chí cũng yêu cầu Công ty phải đảm bảo chất lượng và tiến độ; đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, thực hiện tốt Quy chế dân chủ, đoàn kết, phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2016 để xây dựng đơn vị ngày một phát triển vững mạnh hơn.

 

Đồng chí Hồ Công Kỳ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Hội nghị đã tập trung thảo luận báo cáo sôi nổi, thẳng thắn và dân chủ. Tham luận của đại diện các phòng Ban chức năng Công ty, các ý kiến phát biểu của đại diện phần vốn tại các Công ty thành viên với tinh thần trách nhiệm cao.

Với những kết quả đạt được trong năm 2016, nhiều cá nhân trong Công ty đã được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng Công ty ghi nhận và biểu dương: 01 cá nhân được công nhận danh hiệu Chiến sĩ Thi đua Bộ Công thương, 04 cá nhân được tặng Bằng khen của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; 03 tập thể đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, 9 Chiến sĩ thi đua cơ sở và 27 cá nhân được nhận Giấy khen của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam.

 

 Lãnh đạo Công ty trao tặng Bằng khen cho các cá nhân, tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016./.