SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

PV Power chi hơn 468 tỷ đồng chia cổ tức năm 2020 (14/09/2021)

Ngày 13/9, Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power, mã CK: POW) đã ban hành Nghị quyết số 91/NQ-ĐLDK về việc thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2020.

Theo đó, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020 là 2% vốn điều lệ, tương đương hơn 468 tỷ đồng, mỗi cổ phần sẽ nhận 200 đồng. Hình thức chi trả cổ tức bằng tiền mặt. Nguồn vốn chi trả sẽ lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông là 1/10/2021. Ngày chi trả cổ tức là 4/11/2021. Kế hoạch chi trả cổ tức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 diễn ra ngày 27/5/2021 thông qua.

Người lao động PV Power tại Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 – Hình tư liệu

Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký. Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở PV Power vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ 4/11/2021.

Kết thúc phiên 31/8, cổ phiếu POW đóng cửa tại 11.850 đồng/CP, tăng 10,8% so với tháng 7. Khối lượng giao dịch trung bình của POW trong tháng 8 đạt 10,23 triệu cổ phiếu/phiên, tăng hơn 15,2% so với tháng 7. Giá trị giao dịch trung bình tương ứng đạt hơn 115 tỷ đồng/phiên. POW tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu với thanh khoản so với các cổ phiếu ngành điện khác với giá trị giao dịch trung bình phiên gấp 6 lần so với cổ phiếu xếp thứ 2 là GEG.

Nguồn: PetroTimes