SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

PV Power hưởng ứng “”Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam” (08/11/2013)

       Lần đầu tiên được chính thức tuyên truyền và tổ chức rộng khắp trên cả nước, “ Ngày Pháp luật Việt Nam”  năm 2013 đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của các Bộ, ngành Trung ương, Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam nói chung và của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) nói riêng.

"Ngày Pháp luật"  là quy định được cụ thể hóa tại Điều 8 Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2013 : “ Ngày 9/11 hàng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội”. Như vậy, ngoài quy định về ngày Quốc khánh tại Hiến pháp có thì đây là lần đầu tiên tại Việt Nam, Hiến pháp đã quy định về một sự kiện chính trị, pháp lý được tổ chức hàng năm để tôn vinh pháp luật và những người làm công tác pháp luật.

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, việc tổ chức Ngày Pháp luật trong Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam tập trung vào các nội dung như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty trong tuần lễ hưởng ứng “Ngày Pháp luật” từ ngày 04/11/2013 đến ngày 09/11/2013 thông qua hình thức chọn lọc các văn bản pháp luật hiện hành liên quan đến vấn đề trên, tóm lược nội dung và phổ biến diện rộng trên hệ thống email cũng như trên ổ mạng chung của Tổng Công ty; Rà soát và sắp xếp các quy chế, quy định của Tổng Công ty đã ban hành theo hệ thống nhóm; Treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền “Ngày Pháp luật” tại khu vực làm việc của Tổng Công ty từ ngày 04/11/2013 đến ngày 10/11/2013.


    Băng rôn tuyên truyền cho "Ngày Pháp luật" của PV Power  

       Ngày Pháp luật được tổ chức một mặt nhằm tạo bước phát triển mới trong việc nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vốn được coi là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị tư tưởng của Nhà nước ta; Mặt khác, Ngày Pháp luật còn có tác dụng nhắc nhở công dân tôn trọng, nghiêm chỉnh thực hiện pháp luật, thực hành tự giác “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”.

       Để Ngày Pháp luật thật sự hiệu quả, có ý nghĩa thiết thực, để lại dấu ấn tích cực và được mọi người ghi nhận, PV Power luôn đề cao việc hành động theo tinh thần thượng tôn pháp luật không chỉ được thực hiện trong ngày 9/11 mà còn trong cả những ngày khác trong năm.

“Ngày Pháp luật ” là cơ hội để mỗi CBCNV PV Power nói riêng và toàn thể công dân Việt Nam nói chung tự suy ngẫm để tự điều chỉnh ý thức, thái độ và hành vi ứng xử tôn trọng pháp luật trong quan hệ với cộng đồng, trong quan hệ công việc hướng tới việc xây dựng và phát triển một xã hội công bằng, văn minh và phát triển.