SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

PV POWER- năm thành công lớn nhất (10/02/2015)

Kết thúc năm 2014 Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV POWER) đã hoàn thành toàn diện, vượt mức tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh (SXKD). Đây là năm thứ 5 liên tiếp PV POWER hoàn thành xuất sắc toàn diện các nhiệm vụ, chỉ tiêu Tập đoàn Dầu khí giao. Đặc biệt, năm 2014 sản lượng điện đã về đích trước 19 ngày so với kế hoạch.


Tại Việt Nam, PV POWER là đơn vị sản xuất điện lớn thứ 2, chỉ sau EVN.
          Thành công lớn kết hợp nhiều yếu tố

          Theo đó, năm 2014 sản lượng điện sản xuất toàn Tổng công ty đạt 16,054 tỷ kWh, đạt 107% kế hoạch năm và bằng 99% sản lượng điện năm 2013. Nhờ đó, doanh thu toàn Tổng công ty đạt 26.076 tỷ đồng, bằng 113% kế hoạch năm và bằng 110% so với cùng kỳ năm 2013; lợi nhuận trước thuế đạt 1.949 tỷ đồng, bằng 313% kế hoạch năm; nộp ngân sách nhà nước đạt 1.179 tỷ đồng, bằng 137% kế hoạch năm 2014 và bằng 119% so với thực hiện năm 2013. Đây là những con số từ doanh thu, lợi nhuận và nộp ngân sách cao nhất từ trước tới nay của PV POWER.

           Theo Chủ tịch Hội đồng thành viên PV POWER - ông Hồ Công Kỳ: Để đem lại hiệu quả lớn trong hoạt động SXKD năm 2014 phải kể đến việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, hạ giá thành sản phẩm được triển khai nghiêm túc. Năm 2014 PV POWER đã tiết kiệm được gần 70 tỷ đồng, trong đó, tiết kiệm từ cải tiến hóa sản xuất như: nguyên, nhiên vật liệu, năng lượng là  trên 51 tỷ đồng, và tiết kiệm từ chi phí quản lý tới trên 10 tỷ đồng. Đặc biệt, các dự án đầu tư xây dựng đã được Tổng công ty quán triệt, đôn đốc để triển khai đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng. Chính vì vậy, trong lao động đã không xảy ra vụ tai nạn nào đáng tiếc.

           Năm 2015 phấn đấu nhiều hơn nữa

           Trên cơ sở Nghị quyết của Tập đoàn Dầu khí phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2015 cho PV POWER, phát huy kết quả đạt được năm 2014, năm 2015 Tổng công ty lên kế hoạch phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Khí và các đối tác quản lý…, vận hành các nhà máy điện đạt hiệu quả cao nhất, đảm bảo hoàn thành sản lượng điện sản xuất đạt 19,3 tỷ kWh điện; doanh thu đạt trên 28.000 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 865 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 726 tỷ đồng và nộp ngân sách đạt 1.152 tỷ đồng.

          “Để đạt được những con số trên PV POWER phải phấn đấu đôn đốc, đẩy mạnh triển khai các dự án đã và đang xây dựng, cũng như dự án mới phải được triển khai mạnh ngay từ đầu năm 2015. Trên cơ sở nhìn nhận, đánh giá, phân tích các kết quả đạt được của năm 2014 để rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc cho năm 2015 đi đến thắng lợi lớn" - ông Kỳ chia sẻ.