SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

PV Power Nhơn Trạch đã phát lên lưới điện 25,6 tỷ kWh (18/04/2017)

Trải qua 10 năm hình thành và phát triển, PV Power Nhơn Trạch - Chi nhánh của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) đã có những bước phát triển mạnh mẽ, vượt bậc, là một trong những lá cờ đầu của Tổng công ty; hoạt động luôn đạt hiệu quả cao, góp phần quan trọng nâng cao vị thế của công ty nói riêng và Tổng công ty nói chung trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh điện năng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Tính đến ngày 13/4/2017, tổng sản lượng điện của PV Power phát lên lưới điện quốc gia đạt trên 135 tỷ kWh, trong đó PV Power Nhơn Trạch đã đóng góp khoảng 25,6 tỷ kWh, chiếm 19%; doanh thu trên 29.300 tỷ đồng và nộp ngân sách nhà nước trên 1.000 tỷ đồng.

Đặc biệt, trong 10 năm qua, PV Power Nhơn Trạch đã duy trì và thực hiện rất thành công công tác vận hành và bảo dưỡng sửa chữa Nhà máy điện Nhơn Trạch 1; luôn quan tâm công tác an toàn - sức khỏe - môi trường, không để xảy ra trường hợp mất an toàn nào do nguyên nhân chủ quan; xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý và vận hành có trình độ, tay nghề cao, chuyên nghiệp và có trách nhiệm, làm chủ khoa học công nghệ vận hành nhà máy; đời sống CBCNV luôn được cải thiện và nâng cao.