Doanh nghiệp này đã thực hiện an toàn, chất lượng, đạt và hoàn thành trước tiến độ công tác bảo dưỡng định kỳ các nhà máy điện Hủa Na, nhà máy điện Vũng Áng 1; hoàn thành công tác trình Chính phủ thông qua phê duyệt Pre-FS Dự án Nhơn Trạch 3 và 4.
Từ nay đến cuối năm 2019, PV Power đặt mục tiêu đảm bảo vận hành ổn định, an toàn, hiệu quả các nhà máy điện, phấn đấu tổng sản lượng điện sản xuất cả năm 2019 đạt và vượt 21,6 tỷ KWh, tổng doanh thu toàn Tổng công ty đạt 33.908,9 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 2.926,2 tỷ đồng. Tiếp tục đẩy mạnh tái cấu trúc PVPower, thoái vốn tại các đơn vị thành viên theo phương án được duyệt…