SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

PV Power tổ chức Hội nghị học tập và Quán triệt NQ Hội nghị TW 5 khóa XII khu vực Cà Mau (30/07/2017)

Thực hiện kế hoạch số: 164-KH/ĐU, ngày 12/07/2017 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; Ngày 26/07/2017, tại Cà Mau, Ban Thường vụ Đảng uỷ Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) đã tổ chức hội nghị Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng, khoá XII với các Nghị quyết số: 10, 11, 12 – NQ/TW ngày 03/06/2017 về Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả danh nghiệp nhà nước.

Đ/c Ngô Hồng Vân, Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Tổng Công ty tham dự và trực tiếp chỉ đạo Hội nghị cùng gần 100 đảng viên, quần chúng ưu tú của Đảng bộ Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau, Chi bộ Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí – Chi nhánh Cà Mau.

Hội nghị diễn ra trong không khí nghiêm túc với các bài giảng chất lượng.

Hội nghị đã được đ/c Đào Văn Lừng, nguyên Vụ trưởng thường trực phía Nam Ban Tuyên giáo Trung ương trực tiếp giảng dạy, báo cáo. Với phương pháp so sánh và thuyết trình hấp dẫn, lôi cuốn, giảng viên đã đưa ra được nhiều ví dụ cụ thể để phân tích và đánh giá khá toàn diện về các nguyên nhân, giải pháp, quan điểm chỉ đạo, các bài học đã được các Nghị quyết chỉ ra.

Đ/c Ngô Hồng Vân phát biểu tổng kết Hội nghị

Đ/c Ngô Hồng Vân, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Tổng Công ty đã cảm ơn đ/c Đào Văn Lừng đã truyền đạt Nghị quyết, tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên có thêm nhiều thông tin bổ ích góp phần thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh. Đồng chí Ngô Hồng Vân nhấn mạnh, trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng trong TCT tập trung xây dựng chương trình hành động của tập thể trên cơ sở vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ giải pháp của Nghị quyết; đồng thời bám sát thực tiễn của đơn vị; Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cơ quan, đơn vị phải có kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Đ/c Đặng Quốc Hưng nhận danh hiệu 30 năm tuổi Đảng

Nhân dịp này, Đảng uỷ Tổng Công ty Điện lực dầu khí Việt Nam đã tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đ/c Đặng Quốc Hưng, Phó Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, đảng viên thuộc chi bộ Tổ chức Hành chính, Đảng bộ Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau.