SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

PV Power tổ chức Hội nghị Khoa học Công nghệ lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 – 2023 (22/09/2020)

Ngày 18/9/2020, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP đã tổ chức Hội nghị Khoa học Công nghệ lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 – 2023.

Tham dự hội nghị có ông Hồ Công Kỳ – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power), các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, đại diện các Ban chuyên môn/Văn phòng Tổng công ty và các thành viên Hội đồng Khoa học công nghệ (KHCN) PV Power.

Khai mạc hội nghị, Ông Phạm Xuân Trường – Thành viên HĐQT PV Power, Chủ tịch Hội đồng KHCN đã nhấn mạnh “Các hoạt động KHCN trong Tổng công ty từ trước tới nay luôn được coi trọng và được ưu tiên hàng đầu và Hội đồng KHCN đã luôn thực hiện được rõ nét vai trò tư vấn và phản biện các giải pháp trong quá trình quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh cũng như bám sát chiến lược phát triển của Tổng công ty đã được Đại hội cổ đông thông qua”. Đồng chí Phạm Xuân Trường cũng đề nghị các Ủy viên Hội đồng KHCN trong nhiệm kỳ mới 2019 – 2023 tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm để có được những đóng góp tích cực cho hoạt động của Hội đồng và sự phát triển của PV Power.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tiến hành thảo luận nhiều vấn đề, trong đó phải kể đến những vấn đề quan trọng và cấp thiết cần thực hiện tại PV Power như: “Chuyển đổi số và thực trạng chuyển đổi số tại PV Power”, “Nghiên cứu tính toán định lượng rủi ro đặc trưng các nhà máy điện của PV Power và giải pháp hành động tin cậy – QUASI”, “PV Power và thị trường điện Việt Nam – Kết quả đã đạt được, cơ hội và thách thức”,…

Chủ tịch HĐQT Hồ Công Kỳ phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Ông Hồ Công Kỳ – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty đã ghi nhận những đóng góp và sự cố gắng, nỗ lực của Hội đồng KHCN Tổng công ty đối với sự phát triển của PV Power đồng thời chỉ ra những công việc cần triển khai ngay trong thời gian tới cũng như đề nghị Hội đồng cho ý kiến về các dự án trong tương lai của PV Power. Ông Hồ Công Kỳ nhận định những nhiệm vụ tiếp theo của Hội đồng KHCN là vô cùng quan trọng, các vấn đề nêu ra cần sớm được hoàn thiện để có thể áp dụng tại PV Power đảm bảo công nghệ tại các nhà máy hiện hữu cũng như các dự án trong tương lai ngày càng tiên tiến, tối ưu hoá sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp./.