SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

PV Power tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, hoạt động SXKD, Hội nghị Người lao động năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017 (20/12/2016)

Đến dự Hội nghị về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) có đồng chí Nguyễn Vũ Trường Sơn – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tập đoàn; đồng chí Nguyễn Tiến Vinh - Thành viên HĐTV; đồng chí Đỗ Chí Thanh - Phó Tổng giám đốc, đồng chí Nghiêm Thùy Lan - Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam cùng đại diện Lãnh đạo các Ban/Văn phòng Đảng ủy và các Ban chuyên môn Tập đoàn. Về phía PV Power có đồng chí Hồ Công Kỳ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty, Đồng chí Nguyễn Xuân Hòa – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty cùng các đồng chí Lãnh đạo HĐTV, Ban Tổng giám đốc, Kiểm soát viên, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Lãnh đạo các Ban chuyên môn Tổng Công ty, đại diện Lãnh đạo các đơn vị Trực thuộc/thành viên cùng toàn thể CBCNV cơ quan Tổng Công ty.

Tại Hội nghị, thay mặt Tập thể Lãnh đạo PV Power, đồng chí Nguyễn Xuân Hòa - Tổng giám đốc Tổng Công ty đã báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của PV Power.  Năm 2016 được đánh giá là năm vượt khó, an toàn, hiệu quả trong lao động sản xuất của PV Power. Các nhà máy đảm bảo công tác vận hành an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu phụ tải huy động của EVN/A0, không xảy ra sự cố mất an toàn trong lao động. PV Power đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao, trong đó tổng sản lượng điện sản xuất cả năm ước đạt 21,156 tỷ kWh; Doanh thu toàn Tổng Công ty đạt 26.522 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 1.595 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước đạt 1.126 tỷ đồng; quản lý và sử dụng vốn, tài sản an toàn, đúng mục đích; đảm bảo hoạt động SXKD và đầu tư của Công ty Mẹ và các đơn vị thành viên hiệu quả.  

 

 

Đồng chí Nguyễn Xuân Hòa - Tổng giám đốc PV Power báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017

Công tác tái cấu trúc, đổi mới doanh nghiệp, cổ phần hóa Công ty Mẹ được triển khai tích cực, cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra, công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học được quan tâm đúng mức và đạt kết quả cao, đời sống và thu nhập CBCNV được ổn định, cùng với đó đã triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội có ý nghĩa, đúng mục đích được Tập đoàn phân công thực hiện. Theo kế hoạch năm 2017, PV Power sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đối tác liên quan để tập trung quản lý vận hành ổn định, an toàn, hiệu quả các nhà máy điện, phấn đấu tổng sản lượng điện sản xuất cả năm đạt trên 21 tỉ kWh, tổng doanh thu đạt trên 29.000 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1.367 tỉ đồng, nộp ngân sách đạt 1.105 tỉ đồng.

Hội nghị cũng đã được nghe tham luận của một số đơn vị thành viên đại diện cho các lĩnh vực sản xuất điện than, điện khí, thủy điện của Tổng Công ty đồng thời phần Hội nghị người lao động, Tổng Giám đốc PV Power Nguyễn Xuân Hòa đã trực tiếp giải đáp, trả lời cụ thể từng nội dung kiến nghị của người lao động và đưa ra những giải pháp nhằm mục đích nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cũng như nâng cao đời sống của người lao động.  

 

Đồng chí Đỗ Chí Thanh - Phó Tổng giám đốc PVN  phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Lãnh đạo Tập đoàn, đồng chí Đỗ Chí Thanh - Phó Tổng giám đốc PVN đã biểu dương, ghi nhận những kết quả nổi bật của PV Power trong năm 2016 và nhấn mạnh, mặc dù trong bối cảnh khó khăn chung của ngành Dầu khí, tuy nhiên PV Power đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào việc hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch của toàn Tập đoàn. Đồng thời, Phó Tổng giám đốc Đỗ Chí Thanh đề nghị PV Power trong năm 2017, tiếp tục phát huy tốt các thành tích năm 2016 đó là đảm bảo việc vận hành hiệu quả an toàn các nhà máy điện, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được Tập đoàn giao, hoàn thành công tác cổ phần hóa. Phó Tổng giám đốc Tập đoàn cam kết Tập đoàn sẽ thường xuyên quan tâm, chỉ đạo và có những hỗ trợ kịp thời để PV Power hoàn thành tốt nhiệm vụ được tập đoàn giao.  

 

Đồng chí Hồ Công Kỳ - Chủ tịch HĐTV PV Power và đồng chí Nghiêm Thùy Lan thay mặt Lãnh đạo Tập đoàn  khen thưởng cho các tập thể, cá nhân nhận bằng khen của Tổng giám đốc Tập đoàn

Chủ tịch CĐ DKVN Nghiêm Thùy Lan tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Công đoàn PV Power

 

 

Nhân dịp này,Hội nghị đã vinh danh các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2016 và Công đoàn PV Power đã vinh dự được Công đoàn Dầu khí Việt Nam trao tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong phong trào công nhân viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn năm 2016./.