SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

PV Power tổ chức Hội thảo công tác đấu thầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ (08/12/2016)

Tới dự và đóng góp ý kiến có bà Nguyễn Thị Diệu Phương - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ đấu thầu – Cục Quản lý đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Ông Nghiêm Ngọc Dũng -Trưởng phòng Hỗ trợ nghiệp vụ đấu thầu.

 Về phía PV Power có ông Hồ Công Kỳ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty; Ông Nguyễn Xuân Hòa - Tổng giám đốc Tổng Công ty; cùng các đồng chí lãnh đạo đại diện HĐTV, Ban Tổng giám đốc, lãnh đạo các Ban chức năng Tổng Công ty và Lãnh đạo các đơn vị Trực thuộc/Thành viên Tổng Công ty.

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) là đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam được thành lập với mục tiêu tham gia xây dựng và phát triển nguồn điện, sản xuất kinh doanh điện đa năng. Trong những năm qua, PV Power đã thực hiện đầu tư xây dựng và vận hành ổn định nhiều nhà máy điện có quy mô lớn trên cả nước, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Và đóng góp trong quá trình vận hành đó, công tác đấu thầu, mua sắm hàng hóa, dịch vụ phục vụ sản xuất kinh doanh có vai trò rất quan trọng.

 

 

Chủ tịch HĐTV PV Power Hồ Công Kỳ phát biểu khai mạc Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Chủ tịch HĐTV Hồ Công Kỳ đánh giá công tác đầu thầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ phục vụ sản xuất kinh doanh giữ vai trò rất quan trọng trong công tác quản trị chi phí, tối đa hóa lợi nhuận, tuy nhiên luôn phải đảm bảo các Nhà máy điện được vận hành liên tục, ổn định và an toàn. Hội thảo là cơ hội để PV Power đánh giá, rà soát lại công tác quản lý đấu thầu để hoàn thiện quy trình mua sắm hàng hóa, dịch vụ trong thời gian tới, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.

 Chủ tịch HĐTV PV Power mong muốn hội thảo sẽ bước quan trọng để rút kinh nghiệm và tạo tiền đề cho các hội thảo tiếp theo với nội dung sâu rộng hơn trong công tác đấu thầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ phục vụ sản xuất kinh doanh, đảm bảo đáp ứng yêu cầu vận hành của nhà máy đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật, của Tập đoàn nhằm đảm bảo mục tiêu công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Đại diện Ban Thương mại trình bày tham luận tại Hội thảo 

Tại hội thảo, đại diện Ban Thương mại PV Power đã trình bày tổng kết công tác mua sắm vật tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty trong thời gian qua đồng thời giới thiệu Dự thảo sửa đổi Quy trình mua sắm hàng hóa và dịch vụ phục vụ sản xuất kinh doanh của PV Power. Các đại biểu tham dự đã sôi nổi thảo luận các vấn đề, tham gia đóng góp ý kiến cụ thể, chia sẻ những vướng mắc, cùng nhau đưa ra các đề xuất giải pháp để tháo gỡ những khó khăn trong quá trình thực hiện.

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ đấu thầu Nguyễn Thị Diệu Phương giải đáp các thắc mắc cho các đại biểu. 

Tại Hội thảo, bà Nguyễn Thị Diệu Phương - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ đấu thầu đã giải đáp các thắc mắc của các địa biểu tham dự hội thảo, đồng thời có những góp ý về dự thảo sửa đổi Quy trình mua sắm hàng hóa và dịch vụ phục vụ sản xuất kinh doanh của PV Power.

 

Tổng giám đốc Nguyễn Xuân Hòa phát biểu ý kiến

Hội thảo Công tác đấu thầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ phục vụ sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam là một hoạt động thường niên với mục đích tổng kết kết đánh giá công tác mua sắm vật tư, hàng hóa, dịch vụ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn Tổng Công ty, đánh giá những thuận lợi khó khăn và đi đến hoàn thiện Dự thảo Quy trình mua sắm hàng hóa và dịch vụ của PV Power./.