SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

PV POWER TỔ CHỨC HỘI THẢO “LUẬT CHỨNG KHOÁN 2019 VÀ LUẬT DOANH NGHIỆP 2020 – NHỮNG ĐIỂM MỚI ÁP DỤNG ĐỐI VỚI MÔ HÌNH CÔNG TY ĐẠI CHÚNG” (25/09/2020)

Ngày 24/9/2020 tại Hà Nội, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP đã tổ chức hội thảo “Luật Chứng khoán 2019 và Luật Doanh nghiệp 2020 – Những điểm mới áp dụng đối với mô hình công ty đại chúng”.  

Toàn cảnh hội thảo

Tới dự và tham gia thuyết trình tại Hội thảo có Bà Nguyễn Thị Huệ, Phó Vụ trưởng – Vụ Phát triển thị trường chứng khoán, thành viên tổ soạn thảo các Văn bản hướng dẫn luật chứng khoán. Ông Phan Đức Hiếu, Phó Viện trưởng Viện quản lý kinh tế Trung ương.

Về phía PV Power có Ông Hồ Công Kỳ – Chủ tịch HĐQT; cùng các ông/bà Lãnh đạo đại diện HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát, đại diện các Ban chức năng/văn phòng và cán bộ phụ trách công việc liên quan trực tiếp đến Luật Doanh nghiệp và Luật chứng khoán tại Tổng công ty và các đơn vị thành viên.

Ông Hồ Công Kỳ – Chủ tịch HĐQT PV Power phát biểu tại hội thảo

Phát biểu khai mạc hội thảo, thay mặt Lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP, Ông Hồ Công Kỳ – Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty gửi lời cảm ơn sâu sắc đến sự tham dự của hai diễn giả bà Nguyễn Thị Huệ và ông Phan Đức Hiếu. Theo ông Hồ Công Kỳ, trải qua hơn 13 năm hình thành và phát triển, 2 năm hoạt động theo mô hình công ty đại chúng, PV Power luôn chú trọng tuân thủ các quy định của Pháp luật trong công tác quản lý, điều hành sản xuất của Tổng Công ty. Hội thảo  “Luật Chứng khoán 2019 và Luật Doanh nghiệp 2020 – Những điểm mới áp dụng đối với mô hình công ty đại chúng” nhằm hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam (9/11), đồng thời đây cũng là cơ hội để đội ngũ phụ trách các công việc liên quan trực tiếp đến Luật Doanh nghiệp và Luật chứng khoán tại Tổng công ty và các đơn vị thành viên của PV Power trau dồi thêm nhiều kiến thức bổ ích, nhằm đáp ứng được nhu cầu thực tế của PV Power trong mọi mặt của hoạt động như giao dịch chứng khoán, hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác Pháp chế…

Bà Nguyễn Thị Huệ truyền đạt các vấn đề liên quan đến những điểm mới quan trọng của Luật chứng khoán 2019

Với chuyên đề “Luật chứng khoán của Quốc hội số 54/2019/QH14” bà Nguyễn Thị Huệ, Phó Vụ trưởng – Vụ Phát triển thị trường chứng khoán đã làm rõ những điểm mới quan trọng của Luật chứng khoán 2019; Những tác động đối với Doanh nghiệp, những lưu ý cần thiết đối với PV Power. Đồng thời, bà cũng dành thời gian để phân tích sâu thêm các Quy định về việc thủ tục chuyển nhượng cổ phần tại Doanh nghiệp khác (Công ty đại chúng /Công ty chưa đại chúng) và những nguyên tắc, nội dung quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

         Ông Phan Đức Hiếu trình bày chuyên đề về Luật Doanh nghiệp 2020

Cũng tại hội thảo, ông Phan Đức Hiếu, Phó Viện trưởng Viện quản lý kinh tế Trung ương đã trình bày chuyên đề về Luật Doanh nghiệp của Quốc hội số 59/2020/QH14. Ông đã đưa ra những điểm mới quan trọng của Luật Doanh nghiệp 2020, nhấn mạnh đối với những nội dung ảnh hưởng đến công ty cổ phần. Đồng thời, ông cũng chỉ rõ những tác động của luật Doanh nghiệp 2020 đối với Doanh nghiệp, những lưu ý cần thiết đối với PV Power. Phân tích sâu thêm về thay đổi định nghĩa Doanh nghiệp Nhà nước (PV Power là công ty cổ phần do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nắm giữ trên 50% vốn điều lệ) có phải là Doanh nghiệp nhà nước theo quy định mới không. Các ảnh hưởng đến PV Power nếu PV Power trở thành Doanh nghiệp Nhà nước theo quy định này…

Tại Hội thảo, Lãnh đạo các đơn vị, cán bộ phụ trách công việc liên quan trực tiếp đến Luật Doanh nghiệp và Luật chứng khoán của Tổng công ty và các đơn vị thành viên đã cùng các chuyên gia trao đổi sôi nổi nhằm xử lý, giải quyết các vấn đề vướng mắc trong quá trình công tác trong việc thực thi pháp luật, thực hiện các quy định của Luật chứng khoán, luật Doanh nghiệp./.