Về giá trị doanh nghiệp, ngày 20/4/2017 vừa qua, Bộ Công thương đã phê duyệt giá trị doanh nghiệp tại thời điểm 31/12/2015 của Công ty mẹ - Tổng công ty Điện lực dầu khí Việt Nam (PV Power), theo đó, giá trị thực tế của doanh nghiệp là 60.623 tỷ đồng (gần 3 tỷ USD); giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại PV Power là 33.556 tỷ đồng, giá trị quyền sử dụng đất là 18,79 tỷ đồng.

Kết quả định giá này được xác định trên cơ sở Báo cáo kiểm toán kết quả tư vấn định giá và xử lý các vấn đề tài chính trước khi công ty bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa tại Công ty mẹ của Kiểm toán Nhà nước gửi kèm theo Công văn số 147/KTNN-TH ngày 3/3/2017 và Hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp Công ty mẹ - Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam do liên danh tư vấn định giá là Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC và Công ty cổ phần Thẩm định giá IVC Việt Nam thực hiện.

Để nâng cao tỷ lệ thành công cổ phần hóa,  Ban lãnh đạo Tổng công ty hiện đang đặc biệt chú trọng đến công tác tìm kiếm đối tác chiến lược.

PV Power cho biết, Tổng Công ty đã làm việc với Deloitte - đại diện cho METI theo chương trình hỗ trợ của Chính phủ Nhật cho phát triển năng lượng Việt Nam và chủ động tiếp xúc với một số Nhà đầu tư quan tâm như: Vinacapital, BNP Paribas, Standard Chartered Bank về cổ phần hóa, tìm kiếm cổ đông chiến lược và các dự án mới của PV Power.

PV Power cũng đã phối hợp với JP Morgan tổ chức hội nghị giới thiệu về Cổ phần hóa PV Power và cơ hội hợp tác trở thành Cổ đông chiến lược của PV Power. Tại Hội nghị này, nhiều quỹ đầu tư lớn đã tham dự như: Artisan Partners Maria Negrete-Gruson (USA), Cartica Capital (USA), Franklin Advisors (USA), Franklin Templeton (USA), Greenwoods Asset Management Ltd (Hong Kong), Invesco Global (USA), Jennison Associates, LLC (USA), Morgan Stanley (USA)…

Cuối tháng 3/2017, PV Power cũng đã tổ chức đoàn công tác Singapore trong Quý 1/2017 để gặp gỡ các nhà đầu tư lớn trong khu vực như Sembcorp, Keppei Infrastructure, GIC, Nexif …

Vốn góp của chủ sở hữu tại PV Power tại thời điểm 31/12/2016 là  21.774 tỷ đồng. Tổng công ty hiện đang quản lý và vận hành 08 nhà máy điện gồm: 04 nhà máy điện khí, 03 nhà máy thủy điện và 01 nhà máy nhiệt điện than với tổng công suất thiết kế là 4.208,2 MW.

Tính đến nay (24/4/2017), tổng sản lượng điện lũy kế phát lên lưới điện Quốc gia khoảng 137 tỷ kWh.