SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam khẳng định vị thế ngành kinh tế trụ cột (29/07/2015)

Giai đoạn 2010-2015, cán bộ, đảng viên, người lao động Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) đã nỗ lực, phấn đấu vượt qua khó khăn, tập trung thực hiện thành công các nhiệm vụ chiến lược phát triển ngành dầu khí đến năm 2015, định hướng đến 2025 theo kết luận của Bộ Chính trị và nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn lần thứ I (nhiệm kỳ 2010-2015), với mục tiêu: "Giữ vững vị trí đầu tàu trong sự nghiệp CNH-HĐH đất nước".

Đây cũng là giai đoạn tái cơ cấu Tập đoàn theo tinh thần Nghị quyết TƯ 3 (khóa XI) về tái cấu trúc nền kinh tế... Kết quả, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã thực hiện có hiệu quả vai trò trụ cột của nền kinh tế; đóng góp quan trọng cho tăng trưởng GDP cả nước và ngân sách; bảo đảm việc làm và đời sống cho hơn 6 vạn lao động...


Tổng sản lượng khai thác dầu khí đã tăng mạnh so với kế hoạch.

Tổng sản lượng khai thác dầu khí đã tăng mạnh so với kế hoạch

Nâng cao năng lực, hiệu quả công tác lãnh đạo

Trong những năm 2008-2015, tình hình thế giới và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt giá dầu giảm nhanh, giảm sâu từ nửa cuối năm ngoái đã tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của Tập đoàn. Công tác tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí gặp nhiều khó khăn do chi phí ngày càng cao, khu vực thăm dò ngày càng sâu, xa bờ... Tuy nhiên, trong những năm qua, Tập đoàn đã ký 37 hợp đồng dầu khí mới cùng nhiều thỏa thuận hợp tác quan trọng trong lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí với các Công ty dầu khí quốc tế; có 19 phát hiện dầu khí mới. Tập đoàn đã đưa thêm 29 mỏ/công trình mới vào khai thác (trong nước 20 mỏ/công trình, nước ngoài 9 mỏ/công trình); tổng sản lượng khai thác dầu khí tăng 10,5% so với thực hiện kế hoạch 2006-2010, sản lượng dầu thô khai thác đạt 82,85 triệu tấn và sản lượng khí đạt 47,82 tỷ mét khối. Năng lực quản lý điều hành dự án đã được nâng cao từ việc trước đây chỉ thực hiện giám sát, quản lý các hợp đồng dầu khí, đến nay đã đủ năng lực trực tiếp điều hành các dự án dầu khí lớn ở trong và ngoài nước. Các nhà máy trong lĩnh vực chế biến dầu khí đều vận hành ổn định, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng. Đến nay, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã hoàn thành CPH 4 doanh nghiệp (DN), nâng tổng số DN đã CPH là 19/21 đơn vị; đã thoái vốn tại 3 DN thành viên trên sàn giao dịch chứng khoán, với giá trị thoái vốn theo mệnh giá là 271 tỷ đồng. Phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền chuyển giao phần vốn góp của Tập đoàn tại Ngân hàng Thương mại CP Đại chúng Việt Nam, với tổng số tiền theo mệnh giá là 4.700 tỷ đồng; đang thoái vốn tại 6 doanh nghiệp còn lại, với tổng số tiền là 1.394 tỷ đồng…

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Tập đoàn đã quyết liệt trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, nâng cao năng lực công tác lãnh đạo phát triển doanh nghiệp, trên cơ sở thực hiện có hiệu quả 3 giải pháp đột phá là đào tạo phát triển nguồn nhân lực; ứng dụng khoa học - công nghệ và quản lý DN. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức một số chỉ tiêu nghị quyết Đại hội I (2010-2015) đề ra. Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá năm 2010) ước đạt 2.225 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng bình quân đạt 2,4%/năm. Tổng doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 3.675 nghìn tỷ đồng, bằng 102,4% kế hoạch, tốc độ tăng bình quân đạt 10%/năm, tăng gấp 2,5 lần so với thực hiện 5 năm 2006-2010; nộp NSNN ước đạt 880,3 nghìn tỷ đồng, bằng 104,5% kế hoạch, tăng bình quân đạt 5,2%/năm (tăng 73% so với thực hiện năm 2006-2010).

Thực hiện đồng bộ các giải pháp

Giai đoạn 2015-2020, với mục tiêu xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện; lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phát triển bền vững, mạnh về nhân lực, tài chính và khoa học - công nghệ, sức cạnh tranh cao, chủ động hội nhập quốc tế, là đơn vị nòng cốt, chủ lực, đầu tàu dẫn dắt các lĩnh vực kinh tế khác phát triển, trên cơ sở dự tính giá dầu là 70 USD/thùng, Tập đoàn phấn đấu gia tăng trữ lượng dầu khí đạt 165-200 triệu tấn quy dầu. Trong đó, khai thác dầu khí: 140-150 triệu tấn quy dầu; điện: 150 tỷ KWh; đạm: 7,9 triệu tấn; xăng dầu: 54 triệu tấn; tổng doanh thu toàn Tập đoàn: 3.000-3.300 nghìn tỷ đồng; nộp NSNN: 680-730 nghìn tỷ đồng; thực hiện công tác an sinh xã hội hơn 2 nghìn tỷ đồng...

Để thực hiện được mục tiêu đã đề ra, Tập đoàn sẽ không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh. Trên cơ sở tập trung thăm dò, khai thác an toàn, hiệu quả các mỏ đã phát hiện; đầu tư tìm kiếm thăm dò dầu khí trên toàn lãnh thổ/thềm lục địa, chú trọng vào khu vực nước sâu, xa bờ; hợp tác với các đối tác nước ngoài, nhất là các công ty lớn trong lĩnh vực tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí. Rà soát, đánh giá thực trạng triển khai các dự án đầu tư ra nước ngoài; phân tích rõ tính khả thi, hiệu quả kinh tế... của từng dự án để tăng cường quản lý, cơ cấu lại các dự án theo hướng có lợi nhất. Đầu tư thăm dò khai thác dầu khí ra nước ngoài theo hướng xác định địa bàn đầu tư chiến lược tại các khu vực có tiềm năng dầu khí cao. Bên cạnh đó, tiếp tục việc sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp; triển khai có hiệu quả cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; kết hợp phát triển kinh tế với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh; thực hiện an sinh xã hội, bảo vệ môi trường... Các nhóm giải pháp đột phá là đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; tài chính và đầu tư phát triển; khoa học - công nghệ; tổ chức quản lý, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát…

Phát huy truyền thống Anh hùng, tinh thần đoàn kết và văn hóa Dầu khí, kế thừa những thành tựu đạt được cùng những bài học kinh nghiệm trong thời gian qua, Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sẽ chủ động vượt qua thách thức, xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện; lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao để Tập đoàn xứng đáng là trụ cột của nền kinh tế đất nước.
Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hiện có 27 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc (25 đảng bộ cơ sở và 2 chi bộ cơ sở, trong đó có 11 đảng bộ mà đảng ủy được giao quyền cấp trên cơ sở, 6 đảng bộ mà đảng ủy được ủy quyền kết nạp và kỷ luật đảng viên) với 1.062 tổ chức đảng các cấp (trong đó: 125 đảng bộ cơ sở; 54 chi bộ cơ sở; 16 đảng bộ bộ phận; 867 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở/đảng ủy bộ phận) và 14.702 đảng viên (tăng 4.905 đảng viên so với đầu nhiệm kỳ) đang công tác, sinh hoạt ở trong và ngoài nước.