SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

THÔNG CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 11/2021 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 12/2021 (10/12/2021)

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trân trọng thông báo đến quý cổ đông và nhà đầu tư tình hình sản xuất kinh doanh trong tháng 11/2021 và kế hoạch tháng 12/2021

Chi tiết xin xem tại file đính kèm: Thông cáo Nhà đầu tư tháng 11/2021

Trân trọng!