SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

TKV sẽ điều tiết giá than cho điện ở mức hợp lý (10/04/2017)


Theo báo cáo của TKV, trong quý I/2017, nhờ sản lượng than tiêu thụ tăng cao, doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 24.554 tỷ đồng, đạt 23% kế hoạch năm, bằng 104% so với cùng kỳ 2016.

Tháng 4/2017, TKV đặt kế hoạch sản xuất 3,2 triệu tấn than nguyên khai, tiêu thụ 3,450 triệu tấn (trong nước: 3,32 triệu tấn, xuất khẩu: 130 ngàn tấn), bóc đất đá 14,6 triệu m3, 20.916 mét lò đào, sản xuất 850 triệu kWh điện…

Để hoàn thành kế hoạch sản xuất, Tổng giám đốc TKV Đặng Thanh Hải yêu cầu các các đơn vị cần chủ động làm việc với các hộ điện để thống nhất điều tiết giá bán than hợp lý; tăng cường quản lý tài nguyên, chất lượng sản phẩm, giảm 5% tỷ lệ tổn thất trong khai thác so với năm trước; thắt chặt công tác nghiệm thu khối lượng mỏ và các chỉ tiêu công nghệ; tăng cường quản lý tài nguyên ranh giới mỏ và quá trình vận chuyển, tiêu thụ than; sử dụng hiệu quả các thiết bị camera, hệ thống GPS đã đầu tư…

Tại các lĩnh vực khoáng sản, điện lực, vật liệu nổ công nghiệp, cơ khí và sản xuất kinh doanh khác phải đảm bảo ổn định, tối ưu hóa các chỉ tiêu công nghệ kỹ thuật, đạt tiêu chuẩn chất lượng, đáp ứng yêu cầu khách hàng; kiểm soát chặt chẽ đảm bảo an toàn môi trường; điều hành sản xuất - tiêu thụ phù hợp với diễn biến thị trường; tăng cường công tác tiêu thụ sản phẩm.