SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Tổ máy 1 – Thủy điện Trung Sơn chính thức hòa lưới điện quốc gia (16/02/2017)


Công trình thủy điện Trung Sơn được khởi công xây dựng vào cuối tháng 11/2012, tại thượng nguồn sông Mã, xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Nhiệm vụ chính là cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia, góp phần chống lũ về mùa mưa, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa và đảm bảo an ninh quốc phòng khu vực Tây Thanh Hóa.

 Thủy điện Trung Sơn là dự án thủy điện đầu tiên của Việt Nam được Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ vốn. Đây là một dự án đa mục tiêu, vừa cung cấp điện với chi phí thấp một cách an toàn và bền vững về môi trường và xã hội, vừa giúp kiểm soát lũ. Nhà máy điện có công suất lắp đặt 260MW, bao gồm 4 tổ máy và sản lượng điện hàng năm ước đạt khoảng 1.018,61 triệu kWh, là nguồn bổ sung đáng kể cho lưới điện quốc gia.

Dự án cũng sẽ giúp kiểm soát lũ cho vùng hạ lưu với dung tích phòng lũ thường xuyên 112 triệu m3.

Chủ đầu tư là Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn (thuộc EVN). Tổng mức đầu tư của dự án là hơn 7.775.146 triệu đồng (tương đương 410,68 triệu USD), trong đó vốn vay Ngân hàng Thế giới là 330 triệu USD, vốn đối ứng của EVN là 80,68 triệu USD.

Theo WB tại Việt Nam, Thủy điện Trung Sơn là dự án năng lượng có phương thức bền vững về xã hội và thân thiện với môi trường. Với lượng điện cung cấp hàng năm 1 tỷ kWh, Trung Sơn sẽ góp phần vào Chương trình chống biến đổi khí hậu bằng cách giảm thiểu lượng khí thải CO2 (vào khoảng 1 triệu tấn/năm so với các nhà máy điện sử dụng nhiên liệu hóa thạch có công suất tương đương).