SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam có nhu cầu thuê đơn vị logistics làm dịch vụ thông quan, vận chuyển và bảo hiểm nội địa cho lô hàng nhập khẩu cụ thể như sau: (25/04/2017)

+ Hàng hóa: hệ thống role bảo vệ ứng suất xoắn cho các tổ máy của NMNĐ Vũng Áng 1.

+ Địa điểm nhận hàng: Sân bay Nội bài

+ Địa điểm giao hàng: NMNĐ Vũng Áng 1

  - Mời các đơn vị có khả năng và quan tâm xin gửi báo giá cạnh tranh đến Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam trước 17h00 ngày 27/04/2017.  

- Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ địa chỉ email như sau: nguyenthithuhang1@pvpower.vn .

  Trân trọng./.