SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam: Mục tiêu 12,519 tỷ kwh điện năm 2011 (14/01/2011)

Sáng qua (13/1/2011), tại Hà Nội, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác Đảng, Công đoàn, Hội nghị người lao động năm 2010 và triển khai thực hiện kế hoạch năm 2011.

Báo cáo tại hội nghị, ông Vũ Huy Quang- Tổng Giám đốc PV Power- cho biết, trong năm 2010, PV Power đã có bước phát triển mạnh mẽ, hiệu quả và bền vững. Các nhà máy điện đều hoạt động ổn định, an toàn và hiệu quả, vận hành phát điện đạt sản lượng cao, vượt kế hoạch sản lượng điện sản xuất cả năm. Tính đến ngày 10/10/2010, Tổng công ty đã hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh điện, về đích trước thời hạn 80 ngày so với kế hoạch Tập đoàn giao cả năm. Tổng sản lượng điện thương mại thực hiện năm 2010 là 12,685 tỷ kwh, vượt 25% so với kế hoạch và tăng 49% so với năm 2009. Trong đó, Nhà máy điện Cà Mau 1 và 2 đạt gần 9,2 tỷ kwh, hoàn thành 121% kế hoạch; Nhà máy điện Nhơn Trạch 1 đạt gần 3,5 tỷ kwh, hoàn thành 137% kế hoạch.

Hoạt động kinh doanh của PV Power ngày càng có hiệu quả, doanh thu và lợi nhuận hàng năm đều tăng. Doanh thu của PV Power năm 2010 đạt hơn 15.200 tỷ đồng, doanh thu công ty mẹ đạt gần 14.500 tỷ đồng, tăng 66%; lợi nhuận trước thuế ước đạt 140 tỷ đồng, tăng 28% so với năm 2009. Đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ công nhân viên trong PV Power ngày một nâng cao: thu nhập bình quân của CBCNV được tăng lên: năm 2007 là 7,65 triệu đồng, năm 2008 là 10 triệu đồng, năm 2009 là 12,26 triệu đồng và năm 2010 là 16,8 triệu đồng.

Song song với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh điện năng, lĩnh vực đầu tư là công tác trọng điểm của PV Power. Năm 2010, các dự án đầu tư cơ bản của Tổng công ty (dự án Nhơn Trạch 2, Dự án thủy điện Hủa Na) đã được triển khai đúng theo kế hoạch.

Trong năm 2011, PV Power phấn đấu sản xuất điện đạt 12,519 tỷ kwh điện. Nâng cao sản lượng điện tại các Nhà máy điện Cà Mau 1, 2; Nhơn Trạch 1, 2; Thủy điện Nậm Cắt; Phong điện Phú Quý. Tiếp tục thực hiện tốt công tác đầu tư tại các Dự án nhiệt điện Nhơn Trachj 2; Nhiệt điện Thái Bình 2; Thủy điện Hủa Na; Thủy điện Đăckđrinh; Thủy điện Luang Prabang; Nhà máy Phong điện Phú Quý, Phong điện Hoà Thắng (Bình Thuận), Phong điện tại Ninh Thuận .

Tuy nhiên, khó khăn hiện nay của PV Power là việc đàm phán mua bán điện với EVN vẫn chưa hoàn tất, do cơ chế giá điện đang bị hạn chế đầu ra, nên các yếu tố đầu vào để tính giá phát của các nhà máy điện cũng bị ảnh hưởng; nguồn cung cấp khí cho Nhà máy điện Cà Mau chưa thậc sự ổn định, nên công suất phát bị hạn chế Giải quyết được những vướng mắc này sẽ tạo điều kiện cho PV Power bứt phá nhanh trong năm 2011.

(Theo baocongthuong.com.vn)