SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Tổng giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng làm việc với PV Power (30/07/2019)

Ngày 29/7, Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) Lê Mạnh Hùng đã có buổi làm việc với Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power).

Cùng dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các Ban chuyên môn/Văn phòng Tập đoàn. Về phía PV Power có Chủ tịch HĐQT Hồ Công Kỳ, Tổng giám đốc Lê Như Linh cùng các lãnh đạo trong HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Ban chức năng/Văn phòng Tổng Công ty.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng giám đốc Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh, buổi làm việc giữa lãnh đạo Tập đoàn và PV Power là dịp để lãnh đạo Tập đoàn, các Ban chuyên môn/Văn phòng cùng trao đổi, lắng nghe các ý kiến, nhằm tháo gỡ khó khăn cho PV Power cũng như tìm kiếm giải pháp hỗ trợ, định hướng phát triển PV Power trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, Tổng giám đốc PV Power Lê Như Linh đã báo cáo với Tổng giám đốc Tập đoàn về một số hoạt động sản xuất kinh doanh của PV Power trong 7 tháng đầu năm cũng như kế hoạch nhiệm vụ của những tháng cuối năm 2019 và định hướng phát triển trong thời gian tới.

Tổng giám đốc PV Power Lê Như Linh báo cáo tại buổi làm việc.

Trong 7 tháng đầu năm, PV Power đã quản lý kỹ thuật, vận hành sản xuất, sửa chữa bảo dưỡng các nhà máy điện ổn định, an toàn, đáp ứng yêu cầu huy động của A0, tuân thủ chặt chẽ các quy định hiện hành về môi trường, tham gia thị trường điện đạt kết quả cao.

Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của PV Power đều đạt kết quả khả quan. Trong đó, sản lượng điện toàn Tổng công ty ước đạt 13.280,5 triệu kWh, đạt 103% KH 7 tháng đầu năm và 62% kế hoạch năm 2019; Doanh thu toàn Tổng công ty ước đạt 20.848,6 tỷ đồng, đạt 107% KH 7 tháng đầu năm và 64% kế hoạch năm 2019; lợi nhuận sau thuế toàn Tổng công ty ước đạt 1.822,4 tỷ đồng, đạt 139% KH 7 tháng đầu năm và 80% kế hoạch năm 2019. Công tác tiết kiệm, tiết giảm chi phí sản xuất kinh doanh toàn Tổng Công ty ước đạt 131,1 tỷ đồng.

Những tháng cuối năm, PV Power tiếp tục vận hành an toàn, ổn định và hiệu quả các nhà máy điện. Sản lượng điện dự kiến 5 tháng cuối năm vượt mức 8,143 tỷ kWh và doanh thu dự kiến đạt 13.260 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 748 tỷ đồng. Với những thành tích đã đạt được trong 7 tháng đầu năm, lãnh đạo PV Power cam kết tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động PV Power sẽ quyết tâm, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ 5 tháng cuối năm, phấn đấu về đích sớm một số chỉ tiêu sản xuất quan trọng của năm 2019.

Bên cạnh đó, Tổng giám đốc PV Power Lê Như Linh cũng báo cáo với lãnh đạo Tập đoàn một số thông tin liên quan đến các dự án đang triển khai của PV Power cũng như định hướng phát triển của Tổng Công ty trong giai đoạn tới, phù hợp với định hướng chiến lược của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cũng như bối cảnh chung của ngành năng lượng Việt Nam. Trong đó, PV Power dự kiến sẽ đầu tư phát triển các dự án sử dụng năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời… cũng như đẩy mạnh đầu tư vào các dự án điện sử dụng LNG trên cơ sở tận dụng các thế mạnh đang có để phát triển. Một nhiệm vụ quan trọng khác trong giai đoạn tới mà PV Power đang tập trung triển khai là tiếp tục đẩy mạnh tái cấu trúc, xây dựng PV Power trở thành một Công ty Công nghiệp Điện – Dịch vụ mạnh, hiệu quả và có năng lực cạnh tranh cao trong lĩnh vực SXKD điện năng và cung cấp các sản phẩm dịch vụ liên quan.

Ông Hồ Công Kỳ, Chủ tịch HĐQT PV Power phát biểu tại buổi làm việc.

Cũng tại buổi làm việc, các đại biểu tham dự đã có ý kiến, giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, giải đáp các kiến nghị nhằm giúp PV Power triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh được hiệu quả.

Thay mặt lãnh đạo Tập đoàn, Tổng giám đốc Lê Mạnh Hùng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích của tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động PV Power đã nỗ lực, vượt khó hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 7 tháng, đóng góp vào thành tích chung của Tập đoàn. Đồng thời, Tổng giám đốc nhấn mạnh PV Power là một trong số ít các đơn vị Tập đoàn có tăng trưởng đặc biệt về lợi nhuận cũng có tăng trưởng về sản lượng sản xuất điện trong những tháng đầu năm.

Tổng giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng mong muốn PV Power  trở thành công ty đại chúng hiệu quả, phát triển bền vững.

Tổng giám đốc Lê Mạnh Hùng đề nghị PV Power tập trung, nghiên cứu cải thiện công tác quản trị nhằm giải quyết các vấn đề còn tồn tại của Tổng Công ty. Bên cạnh đó, đối với các dự án sắp triển khai, PV Power cần phân tích, tận dụng các thế mạnh sẵn có để triển khai các dự án được hiệu quả, chất lượng, an toàn.

Đối với định hướng phát triển trong thời gian tới của PV Power, Tổng giám đốc Lê Mạnh Hùng đồng ý và ủng hộ ý kiến đầu tư vào các dự án năng lượng tái tạo của PV Power và cam kết Tập đoàn và các Ban chuyên môn sẽ tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ cho PV Power thực hiện các dự án này. Tổng giám đốc Lê Mạnh Hùng mong muốn PV Power tiếp tục xây dựng Tổng Công ty trở thành công ty đại chúng hiệu quả, phát triển bền vững, đóng góp vào thành công chung của Tập đoàn.