SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Trao Quyết định bổ nhiệm Trưởng, Phó Ban chức năng của PV Power (04/08/2011)

Ngày 2/8/2011, Chủ tịch HĐTV PV Power Đỗ Chí Thanh đã trao Quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng các đồng chí Trưởng, Phó Ban chức năng của Tổng Công ty.

Đó là:

- Ông Trần Thanh Quang, giữ chức Trưởng Ban Thương mại Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, kể từ ngày 1/8/2011

- Ông Nguyễn Minh Tuấn, giữ chức Trưởng Ban Kỹ thuật Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, kể từ ngày 1/8/2011

- Bà Nguyễn Thị Minh Hiếu, giữ chức Phó Chánh Văn phòng kiêm Thư ký Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, kể từ ngày 1/8/2011

- Ông Đinh Quốc Hùng, giữ chức Phó Trưởng Ban Thương mại Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, kể từ ngày 1/8/2011.