SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia: Giữ vững vai trò đầu não (17/02/2017)

Tăng cường đầu tư, bảo đảm an toàn hệ thống điện

Bảo đảm hệ thống điện an toàn

Ông Nguyễn Tiến Cường - Giám đốc NLDC - cho biết: Công tác vận hành hệ thống điện (HTĐ) năm 2016 còn có khó khăn khi hiện tượng El-Nino tiếp tục kéo dài, dẫn đến tình hình khô hạn trên diện rộng, cùng với sự tăng cao trở lại của nhu cầu điện năng cho phát triển nền kinh tế. Tuy nhiên, NLDC đã bám sát diễn biến thực tế phụ tải, chỉ huy vận hành HTĐ quốc gia an toàn, tin cậy, bảo đảm chất lượng và tối ưu; đạt được các mục tiêu cơ bản về độ lệch tần số, độ lệch điện áp; sai số dự báo phụ tải nằm trong giới hạn cho phép.

Bên cạnh việc huy động các nguồn điện hợp lý với tổng điện năng sản xuất toàn hệ thống đạt 182,9 tỷ kWh, tăng 11,3% so với năm 2015, phụ tải cực đại tăng 8,7%; bảo đảm truyền tải điện vào miền Nam qua lưới điện 500kV là 13,6 tỷ kWh... NLDC còn chỉ huy đóng điện các công trình nguồn, lưới điện mới vào vận hành trong năm 2016 với nguồn tăng thêm 3.040MW và nhiều công trình trọng điểm trên lưới điện 500kV/220/110kV. Ngoài ra, trung tâm cũng đã thực hiện tốt công tác điều tiết các hồ thủy điện theo đúng quy trình liên hồ chứa, bảo đảm sản xuất điện, vừa cấp nước hạ du chống hạn, đẩy mặn, phục vụ sản xuất sinh hoạt…

Ông Nguyễn Tiến Cường - Giám đốc NLDC:

Mặc dù còn khó khăn nhưng NLDC quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ chỉ tiêu, kế hoạch năm với chủ đề “Đẩy mạnh khoa học công nghệ”, xứng đáng với vai trò, niềm tin của EVN giao cho.

Báo cáo của NLDC cũng cho thấy, một trong những thành công của đơn vị năm 2016 là điều hành thị trường phát điện cạnh tranh bảo đảm công bằng, minh bạch cho tất cả các đơn vị tham gia thị trường điện, không để xảy ra khiếu nại, thắc mắc; đồng thời tham gia tích cực vào quá trình chuẩn bị cho thị trường bán buôn điện cạnh tranh năm 2017.

Tiếp tục giữ vai trò đầu não

Theo ông Nguyễn Tiến Cường, trên cơ sở dự báo, tính toán cân bằng cung - cầu 2017, việc cung cấp điện cho cả nước sẽ được bảo đảm. Tuy nhiên, đối với NLDC vẫn còn tiềm ẩn những khó khăn và thách thức như quy mô hệ thống điện Việt Nam ngày càng lớn, nhưng mức độ tự động hóa còn hạn chế. Lưới truyền tải chưa đáp ứng tiêu chí n-1, sản lượng điện truyền tải trục Bắc – Nam vẫn còn cao; thị trường bán buôn điện cạnh tranh sẽ được vận hành thí điểm ngay trong cuối năm 2017 trong khi các quy định, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, nhân sự... vẫn còn đang hoàn thiện.

Với vai trò đầu não vận hành, chi phối hệ thống điện Việt Nam, NLDC sẽ tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, mạnh về nhân lực, đủ khả năng điều hành an toàn tin cậy hệ thống điện và thị trường điện quốc gia. Trong năm 2017, đơn vị sẽ phấn đấu hoàn thành những nhiệm vụ theo kế hoạch đã được Bộ Công Thương, EVN phê duyệt. Cụ thể: Lập phương thức hợp lý để huy động cao và tối ưu các nguồn điện, bảo đảm cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội. Phối hợp với Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia và các tổng công ty điện lực rà soát phương án vận hành lưới điện truyền tải an toàn, đặc biệt là hệ thống điện miền Nam; nghiên cứu đưa chức năng tự động bù tín hiệu hình ảnh (AGC) và phần mềm kỹ thuật PSS của các nhà máy điện và hệ thống SCADA vào hoạt động; rà soát lại hệ thống rơ-le sa thải phụ tải theo tần số thấp, kiểm tra lại chỉnh định sa thải tổ máy phát điện, kiểm tra các hệ thống sa thải đặc biệt trên toàn hệ thống điện, nhằm ứng phó với những sự cố nguy hiểm trên đường dây truyền tải 500 kV Bắc - Nam khi đang truyền tải cao, loại trừ nguy cơ tan rã các hệ thống điện.