Thứ tư, 10/05/2017 | 09:32

Đảng ủy PV Power triển khai học tập chuyên đề năm 2017 về việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại khu vực Nhơn Trạch và Cà Mau

Đảng ủy PV Power triển khai học tập chuyên đề năm 2017 về việc thực hiện  Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại khu vực Nhơn Trạch và Cà Mau

Đảng ủy PV Power triển khai học tập chuyên đề năm 2017 về việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại khu vực Nhơn Trạch và Cà Mau

Sáng ngày 09/5/2017, tại hội trường của PV Power NT, Đảng ủy Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đã tổ chức Hội nghị triển khai học tập Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa” tại khu vực Nhơn Trạch.

Tham dự Hội nghị có Tiến sỹ - Giảng viên cao cấp Nguyễn Việt Hùng, Trưởng khoa Xây dựng Đảng, Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh; đồng chí Ngô Hồng Vân, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam; Đồng chí Uông Ngọc Hải, Ủy viên BCH Đảng bộ TCT,  Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị PV Power NT2; Đồng chí Hoàng Xuân Quốc, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PV Power NT2; Đồng chí Vũ Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PV Power NT; đồng chí Nguyễn Quang Huân, Bí thư Chi bộ, Giám đốc PV Power Service Nhơn Trạch; Cùng 137 đồng chí là cấp ủy viên, Ban Giám đốc, toàn thể đảng viên và quần chúng ưu tú;Trưởng/Phó các đoàn thể chính trị - xã hội (Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh) của PV Power NT, PV Power NT2và PV Power Service CN Nhơn Trạch.

Tiến sỹ - Giảng viên cao cấp Nguyễn Việt Hùngtruyền đạt các nội dung tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Tiến sỹ - Giảng viên cao cấp Nguyễn Việt Hùng - Trưởng khoa Xây dựng Đảng, Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minhđã trực tiếp truyền đạt những nội dung theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tổ chứchọc tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để góp phần thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII trong tổ chức đảng, đoàn thể, cán bộ, đảng viên vàngười lao động. Đồng thời nêu rõ những điểm mới, quan trọng, hết sức cần thiết của nội dung Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Một trong những phương châmtrong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị được Bộ Chính trị xác định là: trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau; học đi đôi với làm theo, chú trọng việc làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể. Xây dựng, tổng kết và nhân rộng những điển hình tiên tiến về làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, kết hợp giữa "xây" với "chống”. Đồng thời, phải đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước để nêu gương của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt các cấp, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viênhằng năm và cả nhiệm kỳ…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Ngô Hồng Vân, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty đã yêu cầu: Lãnh đạo các đơn vị, đoàn thể chính trị xã hội cần tuyền truyền sâu rộng và quán triệt toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động nghiêm túc triển khai các nội dung của Chỉ thị số 05-CT/TW về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Ngô Hồng Vân, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy TCT  phát biểu chỉ đạo

Đồng chí nhấn mạnh: Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc/thành viên năm 2017 là hết sức nặng nề, bên cạnh vận hành Nhà máy an toàn – hiệu quả thì nhiều đơn vị còn phải thực hiện công tác đại tu các tổ máy đảm bảo an toàn vàtiến độ. Do đó, việctriển khai thực hiện Chỉ thị số 05 chuyên đề năm 2017 phải gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, lãnh đạo và toàn thể CBCNV cần hết sức nỗ lực, đoàn kết và tập trung cao độ để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, đồng thời, động viên người lao động nêu cao bản lĩnh để vượt qua khó khăn chung; yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để tiếp tục xây dựng Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam ngày càng lớn mạnh, đóng góp vào sự phát triển năng lượng của đất nước.

Trước đó, vào ngày ngày 28/04/2017, tại Hội trường Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau, xã Khánh an, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai học tập chuyên đề năm 2017 thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hoá” khu vực Cà Mau với sự tham gia của trên 100 cán bộ, đảng viên, quần chúng ưu tú của Đảng bộ Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau, Chi bộ Chi nhánh Cà Mau thuộc Đảng bộ Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí.

;

Bài liên quan