Thứ ba, 16/05/2023 | 14:30

Kế hoạch lựa chọn đơn vị cung cấp cải tạo, lắp đặt nội thất phòng làm việc

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP đăng tải kế hoạch lựa chọn đơn vị cung cấp cải tạo, lắp đặt nội thất phòng làm việc và khu vực sảnh chung tại tầng 9, Tòa nhà Viện Dầu khí , số 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu giấy, Hà Nội với nội dung như sau:

Kế hoạch lựa chọn đơn vị cung cấp cải tạo, lắp đặt nội thất phòng làm việc

Kế hoạch lựa chọn đơn vị cung cấp cải tạo, lắp đặt nội thất phòng làm việc

1. Tên công việc: Cải tạo, lắp đặt, mua sắm nội thất phòng làm việc và khu vực sảnh chung tại 9, Tòa nhà Viện Dầu khí.

2. Tổng chi phí bao gồm VAT: 431.112.000 đồng

(Bằng chữ: Bốn trăm ba mươi mốt triệu một trăm mười hai nghìn đồng chẵn./.)

3. Nguồn vốn: Nguồn chi phí sản xuất kinh doanh năm 2023 Cơ quan Văn phòng Tổng công ty.

4. Hình thức lựa chọn đơn vị thực hiện: Chỉ định thầu cho Công ty TNHH Xây dựng và Kiến trúc Hoàng Huy.

5. Thời gian lựa chọn đơn vị thực hiện: Tháng 5 năm 2023.

6. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.

(Đầu mối liên hệ: Nguyễn Thị Bích - Văn phòng; Điện thoại: 0982.237.276)

;

Bài liên quan